Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)

EPN SADC – Dienvidāfrikas attīstības kopiena

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) atvieglo abu reģionu iedzīvotājiem un uzņēmumiem ieguldījumus un savstarpējo tirdzniecību, kā arī veicina attīstību Dienvidāfrikā. Uzziniet, kā ES ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar piecām DAK valstīm var dot labumu jūsu tirdzniecībai.

Īsumā par nolīgumu

ES un Dienvidāfrikas attīstības kopienas (SADC) ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) valstis, kuru sastāvā ir Botsvāna, Lesoto, Mozambika, Namībija, Dienvidāfrika un Esvatini (agrāk Svazilenda), 2016. gada 10. jūnijā parakstīja DAK EPN nolīgumu. EPN provizoriski stājās spēkā 2016. gada 10. oktobrī, un Mozambika to provizoriski piemēro no 2018. gada 4. februāra.

DAK EPN ir uz attīstību vērsts tirdzniecības nolīgums, kas piešķir asimetrisku piekļuvi DAK EPN grupas partneriem. Tās var aizsargāt sensitīvus ražojumus no pilnīgas liberalizācijas un piemērot aizsardzības pasākumus, ja imports no ES pieaug pārāk ātri. Nodaļā par sadarbību ir norādītas ar tirdzniecību saistītas jomas, kas var gūt labumu no finansējuma. Nolīgumā ir arī nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, kas aptver sociālos un vides jautājumus.

Attiecībā uz preču tirdzniecību jaunā piekļuve tirgum ietver labākus tirdzniecības nosacījumus galvenokārt lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, tostarp vīnam, cukuram, zivsaimniecības produktiem, ziediem un konservētiem augļiem. No savas puses ES iegūs jēgpilnu jaunu piekļuvi Dienvidāfrikas muitas savienības tirgum (produkti ir kvieši, mieži, siers, gaļas produkti un sviests).

Saņēmējvalstis

 • Botsvana
 • Lesoto
 • Mozambika
 • Namībija
 • Dienvidāfrika
 • Eswatini (Svazilenda)

Pārējās sešas Dienvidāfrikas attīstības kopienas reģiona dalībvalstis – Kongo Demokrātiskā Republika, Madagaskara, Malāvija, Maurīcija, Zambija un Zimbabve – ir daļa no EPN vai risina sarunas ar ES kā daļa no citām reģionālām grupām, proti, Centrālāfrikas vai Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas.

Asimetriskie noteikumi par labu DAK valstīm

EPN paredz asimetriskus noteikumus par labu DAK EPN valstīm, piemēram, paaugstināta riska ražojumu izslēgšanu no liberalizācijas, elastīgus izcelsmes noteikumus papildus īpašiem aizsardzības pasākumiem un pasākumiem lauksaimniecībai, pārtikas produktiem un jaunām nozarēm.

 • DAK EPN valstis var aktivizēt piecus divpusējus aizsardzības pasākumus un palielināt ievedmuitas nodokļus, ja imports no ES palielinās tik daudz vai tik ātri, ka tas draud traucēt iekšzemes ražošanu.
 • ja ES piemēro aizsardzības pasākumus saskaņā ar PTO noteikumiem, ES saviem DAK EPN partneriem piedāvā atjaunojamu 5 gadu atbrīvojumu no to piemērošanas, ļaujot DAK EPN valstīm turpināt eksportu.

Tarifi

 • ES piešķir 100 % beznodokļu un bezkvotu piekļuvi visam importam no Botsvānas, Lesoto, Mozambikas, Namībijas un Svazilendas. Piekļuve ES tirgum ir pastāvīga, pilnīga un bez maksas visiem produktiem. ES atceļ muitas nodokļus 98,7 % importam no Dienvidāfrikas saskaņā ar īpašām daudzuma kvotām.
 • Dienvidāfrikas muitas savienības valstis (Botsvāna, Lesoto, Namībija, Dienvidāfrika un Esvatini) atceļ muitas nodokļus aptuveni 86 % importa no ES. Mozambika atceļ muitas nodokļus 74 % importa no ES
 • Visi muitas nodokļi ir atrodami ES un DAK EPNI, II un III pielikumā.

 

Izmantojiet mana tirdzniecības asistenta meklēšanas opciju, lai atrastu precīzu informāciju par jūsu konkrētā ražojuma nodokļiem un tarifiem, ņemot vērā tā izcelsmes un galamērķa valsti. Šaubu gadījumā sazinieties ar jūsu muitas dienestiem

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti tirdzniecības nolīguma galvenie izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns attiecībā uz šo tematu, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz preferenciālo likmi, tam ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas apliecina tā izcelsmi.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma I protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 250, 16.9.2016., 1924. lpp.). Skatīt arī DAK un ES EPN 1. protokola piemērošanas rokasgrāmatu.

Vai mana ražojuma izcelsme ir ES vai DAK EPN valstī?

Lai jūsu ražojumam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, ražojuma izcelsmei jābūt ES vai DAK EPN valstī.

Uzskata, ka ražojuma izcelsme ir ES vai DAK EPN valstī, ja tas ir:

Ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas norādītas šajā nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, neizmainīšanas noteikums). Ir arī dažas papildu elastības iespējas, kas jums palīdzēs ievērot noteikumus par konkrētiem ražojumiem (piemēram, pielaide vai kumulācija).

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • Pievienotās vērtības noteikums – visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • Tarifa klasifikācijas maiņa ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • Īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, dzijas šķiedru vērpšana, šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecības un apģērbu, kā arī ķīmijas nozarēs.
 • Šo dažādo noteikumu kombinācija ir iespējama, ja dažādie noteikumi tiek ievēroti alternatīvi vai kopā

 

Īpašos noteikumus par savu preci varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem ražojumiem

Nolīgumā ir paredzēta papildu elastība, kas jums palīdzēs ievērot noteikumus par konkrētiem produktiem, piemēram, par pielaidi vai kumulāciju.

Iecietība
 • ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumā paredzētais pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētu ražojumu, līdz 15 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo nenoteiktas izcelsmes materiālu robežvērtību, kas izteikta ar vērtību, kura uzskaitīta konkrēta ražojuma noteikumos.
 • Īpašas pielaides attiecas uz tekstilprecēm un apģērbiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti 1. pielikuma 5. līdz 6. piezīmē “Ievadpiezīmes”.
Kumulācija

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumā ir paredzēts:

 • Divpusējā kumulācija, kas ļauj uzskatīt materiālus, kuru izcelsme ir DAK EPN valstī, par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • Pilnīga kumulācija, kas ļauj ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas veikta nenoteiktas izcelsmes izejvielām ES, DAK EPN valstīs, citā ĀKK valstī vai ES aizjūras zemē vai teritorijā, lai palīdzētu ievērot konkrētajam izstrādājumam piemērojamo noteikumu
 • Diagonālā kumulācija, kas ļauj uzskatīt materiālus, kuru izcelsme ir jebkurā DAK EPN valstī, citā ĀKK EPN valstī vai ES aizjūras zemē vai teritorijā, par materiāliem, kuru izcelsme ir kādā DAK EPN valstī vai ES, ja tos izmanto ražojuma ražošanā, ar noteikumu, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šāda veida kumulācija prasa, lai starp abām valstīm, no kurām ir kumulēta izcelsme, būtu noslēgts administratīvās sadarbības nolīgums.

 

No 2018. gada 1. oktobra ES eksportētāji var piemērot kumulāciju, kas paredzēta 1. protokola par izcelsmes noteikumiem 4. panta 3. un 7. punktā, ar citām ĀKK EPN valstīm un ar ES aizjūras zemēm un teritorijām (OV C 407). 12.11.2018., 8. lpp.).

Eiropas Komisija 2018. gada 12. novembrī publicēja to Dienvidāfrikas izcelsmes materiālu sarakstu, kurus nevar importēt ES bez muitas nodokļa un kuriem nepiemēro kumulāciju, kas paredzēta 1. protokola par izcelsmes noteikumiem 4. panta 2. punktā.

 • Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuriem ES piemēro vislielākās labvēlības režīma beznodokļu režīmu, kas ļauj jebkuras trešās valsts izcelsmes materiālus uzskatīt par DAK EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto ražojuma ražošanā, ar noteikumu, ka šos materiālus ES var importēt bez nodokļa saskaņā ar vislielākās labvēlības režīmu un ka par šiem materiāliem no izcelsmes valsts nav noteikti antidempinga vai pretapiešanas maksājumi
 • Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuru izcelsme ir citās valstīs, uz kurām attiecas preferenciāla beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES, kas ļauj materiālus, kuru izcelsme ir valstīs, kas gūst labumu no beznodokļu un bezkvotu piekļuves ES, uzskatīt par materiāliem, kuru izcelsme ir kādā DAK EPN valstī, ja tos izmanto ražojuma ražošanā, ar noteikumu, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi
Atkāpes

Pēc DAK EPN valsts pieprasījuma īpašos apstākļos varētu piešķirt īpašu atkāpi, lai konkrētiem ražojumiem, kuru izcelsme ir konkrētās valstīs, varētu piemērot elastīgākus izcelsmes noteikumus. Pašlaik īpašas atkāpes netiek piemērotas.

Citas prasības

Ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas protokolā, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai tiešās transportēšanas noteikumam:

Pārvadājumi caur trešo valsti: noteikums par tiešajiem pārvadājumiem

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumā noteiktas izcelsmes ražojumi jātransportē no ES uz DAK EPN valsti (un otrādi), tos tālāk nepārstrādājot trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importējošās valsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labos apstākļos
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Šaubu gadījumā muitas dienesti var pieprasīt deklarētājam sniegt atbilstības pierādījumus, ko var sniegt jebkādā veidā, tostarp līguma pārvadājuma dokumentus, piemēram, konosamentus, vai faktiskus vai konkrētus pierādījumus, kuru pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija, vai jebkādus pierādījumus, kas saistīti ar pašām precēm.

Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ir atļauta to nodokļu atmaksa, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto tāda ražojuma ražošanai, kuru eksportē ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Izcelsmes procedūras, kas saistītas ar preferenciālā tarifa pieprasīšanu, un pārbaude, ko veic muitas dienesti, ir izklāstītas IV sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un V sadaļā par administratīvās sadarbības pasākumiem.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu?

Lai varētu izmantot preferenciālo režīmu, jums ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums

 • jums vajadzēs vai nu
 • izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas.
 • izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja
  • produktu kopējā vērtība sīkpaku gadījumā nepārsniedz EUR 500, vai
  • EUR 1 200 izstrādājumiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas;
Preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1
 • EUR.1 sertifikāta paraugs ir iekļauts III pielikumā un sniedz norādījumus tā aizpildīšanai.
 • Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 izdod eksportētājvalsts muitas dienesti.
 • eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu.
Izcelsmes deklarācija (eksportētāja pašdeklarācija)

Eksportētāji, iesniedzot izcelsmes deklarāciju, var pašdeklarēt, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai DAK EPN valstī. To var izdarīt

 • atzīts eksportētājs vai
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6 000

 

Atzītie eksportētāji

Eksportētājvalsts muitas dienesti var atļaut jebkuram eksportētājam, kurš bieži veic tādu izstrādājumu sūtījumus, uz kuriem attiecas šis nolīgums, sagatavot izcelsmes deklarācijas neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības.

Eksportētājam, kurš vēlas saņemt šādu atļauju, jāsniedz muitas iestādēm visas garantijas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

Muitas dienesti var atcelt atzītā eksportētāja statusu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā.

 

Kas būtu jāiekļauj izcelsmes deklarācijā?

 • lai sagatavotu izcelsmes deklarāciju, eksportētājam uz faktūrrēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta (attiecīgā valodā) būtu jādrukā šāda deklarācija, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija:“Tādu produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir... preferenciāla izcelsme.”
 • Izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams IV pielikumā. Noskaidrojiet muitas iestādēs, vai jums ir kādas papildu prasības.
 • izcelsmes deklarācija ir jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvo no šīs prasības, ja jūs rakstiski apņematies, ka uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat.

Iesniegšana

 • eksportētājs izcelsmes deklarāciju var sagatavot tad, kad izstrādājumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas ar noteikumu, ka importētājvalstī to uzrāda ne vēlāk kā divus gadus pēc to izstrādājumu importēšanas, uz kuriem tā attiecas.
 • aizpildot izcelsmes deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām. ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma pamatā ir šādi principi:

 • pārbaudes pamatā ir administratīva sadarbība starp importētājas un eksportētājas Puses muitas dienestiem.
 • ražojumu izcelsmes pārbaudes veic vietējā muita – importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti

Eksportētājas Puses iestādes nosaka izcelsmi un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • Meklējiet īpašās normas un noteikumus, kas piemērojami jūsu precei un tās izcelsmes valstij, datubāzē Mani tirdzniecības asistenti

Veselības un drošības prasības VMS

Muitošanas dokumenti un procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu produktu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālus tarifus, un noteikumus par izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas iestādes, skatīt sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Uzziniet par citiem muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas importam Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūrām attiecībā uz importu un eksportu kopumā, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

EPN ietver divpusēju protokolu starp ES un Dienvidāfriku par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

 • ES aizsargā vairāk nekā 100 Dienvidāfrikas nosaukumus, piemēram, Rooibos, slaveno infūziju no Dienvidāfrikas un daudzus vīnu nosaukumus, piemēram, Stellenbosch un Paarl.
 • Dienvidāfrika aizsargā vairāk nekā 250 ES nosaukumus pārtikas, vīnu un stipro alkoholisko dzērienu kategorijās

Tas nozīmē, piemēram, ka ražotājs valstī, kas nav Dienvidāfrika, nevar tirgot tēju, kas pārstrādāta no rūpnīcas savā teritorijā ar simboliski svarīgu nosaukumu Rooibos. Tas pats attiecas uz ES tradicionālajiem produktu nosaukumiem.

Tirdzniecība ar pakalpojumiem

Publiskais iepirkums

Investīcijas

 • atrast konkrētu informāciju par ieguldījumiem ES no ārvalstīm
 • Meklējiet vispārīgu informāciju, lai varētu veikt ieguldījumus ārzemēs

Citas jomas

Konkurence

 • ES ir pārtraukusi eksporta subsīdijas visiem ražojumiem, ko eksportē uz DAK EPN valstīm
 • ES ir samazinājusi pasākumus ar ražošanu un tirdzniecību kropļojošu ietekmi
 • ja vietējo rūpniecību apdraud importa pieaugums no Eiropas, EPN ļauj veikt pasākumus, lai aizsargātu rūpniecības nozares un jauno rūpniecību.

Domstarpību izšķiršana

Saskaņā ar DAK EPN strīdus izšķir, izmantojot konsultācijas vai starpniecību, un galu galā šķīrējtiesā. Pēc šķīrējtiesas procesa atbildētāja puse veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu nolēmumu. Neatbilstības gadījumā otrai pusei ir tiesības uz kompensāciju vai tai ir atļauts veikt visus attiecīgos pasākumus, piemēram, palielināt nodokļus.

Ilgtspējīga attīstība

DAK EPN pamatā ir Kotonū nolīgumā izklāstītie “būtiskie un būtiskie” elementi, t. i., cilvēktiesības, demokrātijas principi, tiesiskums un laba pārvaldība. Tādējādi nolīgumā ir ietverts viens no visstingrākajiem formulējumiem attiecībā uz tiesībām un ilgtspējīgu attīstību, kas pieejami ES nolīgumos.

 • “Neizpildes klauzula” nozīmē, ka “atbilstīgi pasākumi” (kā noteikts Kotonū nolīgumā) var tikt veikti, ja kāda no pusēm nepilda savas saistības attiecībā uz būtiskajiem elementiem. Tas var ietvert tirdzniecības priekšrocību apturēšanu.
 • kopīgo EPN iestāžu uzdevums ir uzraudzīt un novērtēt EPN īstenošanas ietekmi uz Pušu ilgtspējīgu attīstību. Saskaņā ar Kotonū nolīgumu pilsoniskajai sabiedrībai un parlamenta deputātiem ir skaidra loma.

Reģionālā integrācija

DAK EPN attiecas gan uz tirdzniecību starp DAK EPN valstīm, gan tirdzniecību ar ES.

 • DAK EPN izcelsmes noteikumi atbalsta jaunu vērtības ķēžu attīstību reģionā. Kumulācijas noteikumi ļauj piemērot atlaižu tarifus uz ES robežas augļiem, kas novākti vienā reģiona valstī un pēc tam konservēti un konservēti citā. Šāda veida elastīgi izcelsmes noteikumi nāk par labu uzņēmumiem lauksaimniecības pārtikas, zivsaimniecības un rūpniecības nozarēs.
 • DAK EPN saskaņo Dienvidāfrikas muitas savienības tarifus, kas noteikti ES izcelsmes importam, un tādējādi uzlabo muitas savienības darbību. Tādējādi DAK EPN stiprina reģionālo integrāciju.
 • katra DAK EPN valsts ir piekritusi, ka visas priekšrocības, ko tā piešķīrusi ES, attiecina arī uz pārējām DAK EPN valstīm.

Spēju veidošana un tehniskā palīdzība

ES sniedz tirdzniecības tehnisko palīdzību. Tas palīdz valstīm pielāgot savas muitas procedūras un samazināt administratīvo slogu. Jums tas nozīmē, ka attiecībā uz muitu tas ir mazāk problemātiski.

Noderīgas saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites