EPN DAK — Dienvidāfrikas attīstības kopiena

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) atvieglo abu reģionu iedzīvotāju un uzņēmumu savstarpējo ieguldījumu un tirdzniecību, kā arī sekmē attīstību visā Dienvidāfrikā. Uzziniet, kā ES ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar piecām DAK valstīm var dot labumu jūsu tirdzniecībai.

Īsumā par nolīgumu

ES un Dienvidāfrikas attīstības kopienas (SADC) ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) valstis, kurās ietilpst Botsvāna, Lesoto, Mozambika, Namībija, Dienvidāfrika un Svatini (iepriekš Svazilenda), 2016. gada 10. jūnijā parakstīja DAK EPN nolīgumu. EPN provizoriski stājās spēkā 2016. gada 10. oktobrī, un Mozambika to provizoriski piemēro kopš 2018. gada 4. februāra.

DAK EPN ir uz attīstību vērsts tirdzniecības nolīgums, kas piešķir asimetrisku piekļuvi DAK EPN grupas partneriem. Tās var pasargāt paaugstināta riska ražojumus no pilnīgas liberalizācijas un izmantot aizsardzības pasākumus, ja importa apjoms no ES pieaug pārāk ātri. Nodaļā par sadarbību ir noteiktas ar tirdzniecību saistītas jomas, kuras var saņemt finansējumu. Nolīgumā ir arī nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, kas aptver sociālos un vides jautājumus.

Attiecībā uz preču tirdzniecību jaunā piekļuve tirgum ietver labākus tirdzniecības nosacījumus galvenokārt lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, tostarp attiecībā uz vīnu, cukuru, zivsaimniecības produktiem, ziediem un konservētiem augļiem. No savas puses ES iegūs jēgpilnu un jaunu piekļuvi Dienvidāfrikas muitas savienībai (produkti ir kvieši, mieži, siers, gaļas produkti un sviests).

Labuma guvējas valstis

 • Botsvāna
 • Lesoto
 • Mozambika
 • Namībija
 • Dienvidāfrika
 • Eswatini (Svazilenda)

Pārējās sešas Dienvidāfrikas attīstības kopienas reģiona dalībvalstis — Kongo Demokrātiskā Republika, Madagaskara, Malāvija, Maurīcija, Zambija un Zimbabve — ir daļa no EPN ar ES vai risina sarunas par tiem kā daļa no citām reģionālām grupām, proti, Centrālāfrika vai Austrumāfrika un Dienvidāfrika.

Asimetriski noteikumi par labu DAK valstīm

EPN ir paredzēti asimetriski noteikumi par labu DAK EPN valstīm, piemēram, paaugstināta riska produktu izslēgšana no liberalizācijas, elastīgi izcelsmes noteikumi, kā arī īpaši aizsardzības pasākumi un pasākumi attiecībā uz lauksaimniecību, pārtikas produktiem un jaunajām nozarēm.

 • DAK EPN valstis var aktivizēt piecus divpusējus aizsardzības pasākumus un palielināt ievedmuitas nodokļus, ja imports no ES palielinās tik daudz vai tik ātri, ka tas draud traucēt iekšzemes ražošanu.
 • ja ES piemēros aizsardzības pasākumus saskaņā ar PTO noteikumiem, ES saviem DAK EPN partneriem piedāvā atjaunojamu piecu gadu atbrīvojumu no tā piemērošanas, ļaujot DAK EPN valstīm turpināt eksportu.

Tarifi

 • ES piešķir 100 % beznodokļu un bezkvotu piekļuvi visam importam no Botsvānas, Lesoto, Mozambikas, Namībijas un Svazilendas. Piekļuve ES tirgum ir pastāvīga, pilnīga un brīva visiem produktiem. ES atceļ muitas nodokļus 98,7 % no Dienvidāfrikas izcelsmes importa saskaņā ar konkrētām daudzuma kvotām.
 • valstis, kas ietilpst Dienvidāfrikas muitas savienībā (Botsvāna, Lesoto, Namībija, Dienvidāfrika un Svatini), atceļ muitas nodokļus aptuveni 86 % importa no ES. Mozambika atceļ muitas nodokļus 74 % importa no ES
 • visi muitas nodokļi ir atrodami ES un DAK EPNI, II un III pielikumā.

 

Izmantojiet “Mana tirdzniecības asistenta” meklēšanas opciju, lai atrastu precīzu informāciju par nodokļiem un tarifiem attiecībā uz konkrēto produktu, ņemot vērā tā izcelsmes un galamērķa valsti. Šaubu gadījumā sazinieties ar muitas dienestiem

Izcelsmes noteikumi

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilstizcelsmes noteikumiem, un uzziniet, kā sagatavot pareizos dokumentus, ieskatieties “Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks (ROSA)” vietnē “Mans tirdzniecības asistents”.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem ir pieejama turpmāk.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma I protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 250, 16.9.2016., 1924. lpp.). Skatiet arī DAK un ES EPN 1. protokola piemērošanas rokasgrāmatu.

Vai mana ražojuma izcelsme ir ES vai DAK EPN valstī?

Lai jūsu ražojums varētu pretendēt uz zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, ražojuma izcelsmei jābūt ES vai DAK EPN valstī.

Ražojumu uzskata par ES vai kādas DAK EPN valsts izcelsmes ražojumu, ja

Ražojumam jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas noteiktas nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, nepārveidošanas noteikums). Ir arī dažas papildu elastības iespējas, lai palīdzētu ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus (piemēram, pielaide vai kumulācija).

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • Pievienotās vērtības noteikums — visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • Tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa).
 • Īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, dzijas šķiedru vērpšana, šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā un apģērbu nozarē, kā arī ķīmijas nozarē.
 • Šo dažādo noteikumu apvienojums ir iespējams, ja dažādie noteikumi tiek ievēroti alternatīvi vai kombinācijā.

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, kas jums palīdz ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamus noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide
 • ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumā pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kurus parasti aizliedz konkrētajam ražojumam piemērojamais noteikums, līdz 15 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo nenoteiktas izcelsmes materiālu robežvērtību, kas izteikta kā vērtība, kura norādīta konkrētiem ražojumiem piemērojamajos noteikumos.
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 50.–63. nodaļā un ir iekļauti 1. pielikuma “Ievadpiezīmēs” 5. līdz 6. piezīmē.
Kumulācija

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgums paredz:

 • divpusēja kumulācija, kas ļauj DAK EPN valsts izcelsmes materiālus uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā.
 • pilnīga kumulācija, kas ļauj DAK EPN valstī (un otrādi) ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES, novērtējot, vai jūs atbilstat konkrētam ražojumam piemērojamam noteikumam.
 • diagonālā kumulācija, kas ļauj i) materiālus, kuru izcelsme ir jebkurā DAK EPN valstī, citā Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna EPN valstī vai ES aizjūras zemē vai teritorijā, uzskatīt par materiāliem, kuru izcelsme ir DAK EPN valstī vai ES, ja tos izmanto ražojuma ražošanā, ar noteikumu, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi, tostarp administratīvās sadarbības nolīgumi starp abām valstīm, no kurām tiek kumulēta izcelsme. Šo kumulāciju nepiemēro i) Klusā okeāna izcelsmes materiāliem HS 1604 līdz 1605 un ii) Dienvidāfrikas izcelsmes materiāliem, kurus nevar importēt ES bez muitas nodokļa un bez kvotām.   
  • Eiropas Komisija 2018. gada 12. novembrī publicēja to Dienvidāfrikas izcelsmes materiālu sarakstu, kurus nevar importēt ES bez muitas nodokļa un bez kvotām.
  • No 2018. gada 1. oktobra ES eksportētāji var piemērot šo diagonālo kumulāciju ar citām ĀKK EPN valstīm un ar ES aizjūras zemēm un teritorijām (OV C 407. 12.11.2018.,8. lpp.
  • DAK EPN valstis nav paziņojušas ES, ka tās vēl ir noslēgušas administratīvās sadarbības nolīgumus, un tāpēc tās šo kumulāciju vēl nevar piemērot.
 • kumulācija attiecībā uz materiāliem, uz kuriem ES attiecas beznodokļu režīms ar vislielākās labvēlībasrežīmu, kas ļauj DAK EPN valsts eksportētājiem uzskaitīt nenoteiktas izcelsmes materiālus, kuriem, tos importējot ES, tiktu piemērots beznodokļu un bezkvotu režīms saskaņā ar ES vislielākās labvēlības režīma tarifiem tā, it kā to izcelsme būtu minētajā DAK EPN valstī, ja tie būtu iekļauti šajā DAK EPN valstī ražotajā ražojumā, ar noteikumu, ka attiecībā uz šiem materiāliem no izcelsmes valsts nav ieviesti antidempinga vai apiešanas maksājumi
 • kumulācija attiecībā uz materiāliem,kuru izcelsmeir citās valstīs, kas gūst labumu no preferenciālas beznodokļu un bezkvotu piekļuves ES, kas ļauj materiālus, kuru izcelsme ir valstīs, uz kurām attiecas beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES, uzskatīt par DAK EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto ražojuma ražošanā, ar noteikumu, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šī kumulācija pašlaik nav piemērojama.
Atkāpes

Pēc DAK EPN valsts pieprasījuma ar īpašiem nosacījumiem varētu piešķirt īpašu atkāpi, lai atvieglotu izcelsmes noteikumu piemērošanu konkrētiem ražojumiem, kuru izcelsme ir konkrētās valstīs. Pašlaik īpašas atkāpes nav piemērojamas.

Citas prasības

Ražojumam jāatbilst arī visām pārējām protokolā noteiktajām piemērojamajām prasībām, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai tiešās transportēšanas noteikumam:

Pārvadājumi caur trešo valsti: noteikums par tiešo transportu

ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīgumā noteiktas izcelsmes ražojumi ir jātransportē no ES uz DAK EPN valsti (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkādas dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importētājvalsts iekšējām prasībām
 • produktu saglabāšana labos apstākļos
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana pa daļām

Šaubu gadījumā muitas dienesti var pieprasīt deklarētājam sniegt pierādījumus par atbilstību, ko var sniegt ar jebkādiem līdzekļiem, tostarp līguma pārvadājuma dokumentiem, piemēram, konosamentiem vai faktiskiem vai konkrētiem pierādījumiem, kuru pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija, vai jebkādiem pierādījumiem, kas saistīti ar pašām precēm.

Nodokļu atmaksāšana

Saskaņā ar ES un DAK Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ir atļauts atmaksāt nodokļus, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu.

Izcelsmes procedūras

Izcelsmes procedūras, kas saistītas ar preferenciāla tarifa pieprasīšanu un muitas dienestu veiktu pārbaudi, ir izklāstītas IV sadaļā par izcelsmes apliecinājumu un V sadaļā par administratīvās sadarbības pasākumiem.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu?

Lai varētu izmantot preferenciālu režīmu, jums ir jāiesniedz izcelsmes apliecinājums.

 • jums būs vajadzīga vai nu
 • izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus no izdošanas dienas
 • izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja
  • sīkpaku gadījumā produktu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 500, vai
  • EUR 1200 attiecībā uz izstrādājumiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas
Pārvadājumu sertifikāts EUR.1
 • sertifikāta EUR.1 paraugs ir iekļauts III pielikumā, un tajā sniegti norādījumi tā aizpildīšanai.
 • Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 izdod eksportētājvalsts muitas dienesti
 • eksportētājam, kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu.
Izcelsmes deklarācija (eksportētāja pašdeklarācija)

Eksportētāji var pašdeklarēties, ka to ražojuma izcelsme ir ES vai DAK EPN valstī, iesniedzot izcelsmes deklarāciju. To var izdarīt:

 • atzītam eksportētājam vai
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

 

Apstiprinātie eksportētāji

Eksportētājvalsts muitas dienesti var atļaut jebkuram eksportētājam, kurš bieži veic izstrādājumu pārvadājumus saskaņā ar šo nolīgumu, sagatavot izcelsmes deklarācijas neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības.

Eksportētājam, kas vēlas saņemt šādu atļauju, jāsniedz muitas dienestiem visas garantijas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

Muitas dienesti var atsaukt atzītā eksportētāja statusu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā.

 

Kam būtu jāietver izcelsmes deklarācija?

 • lai sagatavotu izcelsmes deklarāciju, eksportētājam faktūrā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā (attiecīgā valodā) jāievada, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija: “To produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir... preferenciāla izcelsme.”
 • izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas atrodams IV pielikumā. Noskaidrojiet muitas iestādēs, vai tām var būt papildu prasības.
 • izcelsmes deklarācija jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvojat no šīs prasības ar nosacījumu, ka Jūs sniedzat muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkuru deklarāciju, ar kuru jūs identificējat.

Iesniegšana

 • eksportētājs izcelsmes deklarāciju var sagatavot tad, kad izstrādājumus, uz kuriem tā attiecas, eksportē, vai pēc eksportēšanas, ja importētājvalstī to uzrāda ne vēlāk kā divus gadus pēc to izstrādājumu importēšanas, uz kuriem tā attiecas.
 • aizpildot izcelsmes deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai atbilst citām izcelsmes prasībām. ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma pamatā ir šādi principi:

 • pārbaudes pamatā ir administratīva sadarbība starp importētājas Puses un eksportētājas Puses muitas dienestiem.
 • ražojumu izcelsmes pārbaudes veic vietējās muitas iestādes — importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti

Eksportētājas Puses iestādes nosaka izcelsmi un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Prasības attiecībā uz produktu

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā
 • meklējiet konkrētos noteikumus, kas piemērojami jūsu produktam un tā izcelsmes valstij, datubāzē “Mans tirdzniecības asistents”.

Veselības un drošības prasības SFS

Muitošanas dokumenti un procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu ražojumu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālus tarifus, un par noteikumiem, kas attiecas uz izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatiet iepriekš sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Uzziniet vairāk par citiem muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas, lai importētu Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūrām importam un eksportam kopumā, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

EPN ietver divpusēju protokolu starp ES un Dienvidāfriku par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

 • ES aizsargā vairāk nekā 100 Dienvidāfrikas nosaukumus, piemēram, Rooibos, slaveno Dienvidāfrikas izcelsmes infūziju un daudzus vīnu nosaukumus, piemēram, Stellenbosch un Paarl
 • Dienvidāfrika aizsargā vairāk nekā 250 ES nosaukumus pārtikas, vīnu un stipro alkoholisko dzērienu kategorijās

Tas nozīmē, piemēram, ka ražotājs valstī, kas nav Dienvidāfrika, nevar tirgot tēju, kas pārstrādāta no rūpnīcas savā teritorijā ar simbolisku nosaukumu “Rooibos”. Tas pats attiecas uz ES tradicionālajiem produktu nosaukumiem.

Pakalpojumu tirdzniecība

Publiskais iepirkums

Ieguldījumi

Citas jomas

Konkurence

 • ES ir pārtraukusi eksporta subsīdijas visiem ražojumiem, ko eksportē uz DAK EPN valstīm
 • ES ir līdz minimumam samazinājusi pasākumus, kas kropļo ražošanu un tirdzniecību
 • ja importa pieplūduma dēļ no Eiropas ir apdraudēta vietējā rūpniecība, EPN ļauj veikt pasākumus, lai aizsargātu rūpniecības nozares un jauno rūpniecību.

Strīdu izšķiršana

Saskaņā ar DAK EPN strīdus izšķir konsultāciju vai starpniecības ceļā un galu galā šķīrējtiesā. Pēc šķīrējtiesas procesa atbildētāja Puse veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu nolēmumu. Neatbilstības gadījumā otrai pusei ir tiesības uz kompensāciju vai arī tai ir atļauts veikt visus atbilstīgos pasākumus, piemēram, palielināt nodokļus.

Ilgtspējīga attīstība

DAK EPN nepārprotami balstās uz Kotonū nolīgumā izklāstītajiem “būtiskajiem un pamatelementiem”, t. i., cilvēktiesībām, demokrātijas principiem, tiesiskumu un labu pārvaldību. Tādējādi nolīgumā ir ietverts viens no visspēcīgākajiem formulējumiem par tiesībām un ilgtspējīgu attīstību, kas pieejams ES nolīgumos.

 • “neizpildes klauzula” nozīmē, ka “atbilstīgus pasākumus” (kā noteikts Kotonū nolīgumā) var veikt, ja kāda no pusēm nepilda savas saistības attiecībā uz būtiskajiem elementiem. Tas var ietvert tirdzniecības priekšrocību apturēšanu.
 • kopīgo EPN iestāžu uzdevums ir uzraudzīt un novērtēt EPN īstenošanas ietekmi uz Līgumslēdzēju pušu ilgtspējīgu attīstību. Saskaņā ar Kotonū nolīgumu pilsoniskajai sabiedrībai un parlamenta deputātiem ir skaidra loma.

Reģionālā integrācija

DAK EPN attiecas gan uz tirdzniecību starp DAK EPN valstīm, gan uz tirdzniecību ar ES.

 • DAK EPN izcelsmes noteikumi atbalsta jaunu vērtības ķēžu attīstību reģionā. Kumulācijas noteikumi ļauj uz ES robežas piemērot atlaižu tarifus augļiem, kas novākti vienā reģiona valstī un pēc tam konservēti un konservēti citā. Šāda veida elastīgi izcelsmes noteikumi nāk par labu uzņēmumiem lauksaimniecības pārtikas, zivsaimniecības un rūpniecības nozarēs.
 • DAK EPN saskaņo Dienvidāfrikas muitas savienības tarifus, ko piemēro ES izcelsmes importam, un tādējādi uzlabo muitas savienības darbību. Tādējādi DAK EPN stiprina reģionālo integrāciju.
 • katra DAK EPN valsts ir piekritusi, ka visas priekšrocības, ko tā piešķīrusi ES, attiecina arī uz citām DAK EPN valstīm.

Potenciāla paaugstināšana un tehniskā palīdzība

ES sniedz tehnisko palīdzību tirdzniecībai. Tas palīdz valstīm pielāgot savas muitas procedūras un samazināt administratīvo darbu. Jums tas nozīmē, ka, strādājot ar muitu, tas ir mazāk.

Noderīgas saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites