APE SADC — Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe

Acordul de parteneriat economic (APE) UE-SADC facilitează investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în Africa de Sud. Aflați cum poate aduce beneficii comerțului dumneavoastră Acordul de parteneriat economic al UE cu cinci state SADC.

Acordul pe scurt

Statele semnatare ale Acordului de parteneriat economic(APE) dintre UE și Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC), care cuprind Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Eswatini (fosta Swaziland), au semnat acordul APE SADC la 10 iunie 2016. APE a intrat în vigoare cu titlu provizoriu de la 10 octombrie 2016, Mozambic aplicându-l cu titlu provizoriu de la 4 februarie 2018.

APE cu SADC este un acord comercial axat pe dezvoltare, care acordă acces asimetric partenerilor din grupul APE SADC. Ele pot proteja produsele sensibile de liberalizarea totală și pot introduce măsuri de protecție atunci când importurile din UE cresc prea repede. Un capitol privind cooperarea identifică domeniile legate de comerț care pot beneficia de finanțare. Acordul conține, de asemenea, un capitol privind dezvoltarea durabilă, care acoperă aspectele sociale și de mediu.

În ceea ce privește comerțul cu mărfuri, noul acces pe piață include condiții comerciale mai bune, în special în agricultură și pescuit, inclusiv pentru vin, zahăr, produse pescărești, flori și conserve de fructe. La rândul său, UE va obține un nou acces semnificativ pe piață în Uniunea vamală Sud-Africană (printre produse se numără grâul, orzul, brânza, produsele din carne și untul).

Țări beneficiare

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mozambique
 • Namibia
 • South Africa
 • Eswatini (Swaziland)

Ceilalți șase membri ai Comunității de Dezvoltare a Africii Australe — Republica Democratică Congo, Madagascar, Malawi, Mauritius, Zambia și Zimbabwe — fac parte din sau negociază APE cu UE ca parte a altor grupuri regionale, și anume Africa Centrală sau Africa de Est și de Sud.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor SADC

APE prevede dispoziții asimetrice în favoarea țărilor părți la APE din SADC, cum ar fi excluderea produselor sensibile de la liberalizare, reguli de origine flexibile, pe lângă garanții și măsuri speciale pentru agricultură, produse alimentare și industrii incipiente.

 • Țările părți la APE din SADC pot activa cinci garanții bilaterale și pot majora taxele la import în cazul în care importurile din UE cresc atât de mult sau atât de repede încât amenință să perturbe producția internă
 • în cazul în care UE aplică o măsură de salvgardare în temeiul normelor OMC, UE oferă partenerilor săi APE din SADC o scutire de la aplicarea sa pe o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită, permițând țărilor părți la APE din SADC să își continue exporturile.

Tarife

 • UE acordă acces în proporție de 100 % fără taxe vamale și fără contingente tuturor importurilor provenind din Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia și Swaziland. Accesul la piața UE este permanent, complet și gratuit pentru toate produsele. UE elimină taxele vamale pentru 98,7 % din importurile care provin din Africa de Sud, în cadrul contingentelor cantitative specifice.
 • țările care fac parte din Uniunea vamală sud-africană (Botswana, Lesotho, Namibia, Africa de Sud și Eswatini) elimină taxele vamale pentru aproximativ 86 % din importurile din UE. Mozambic elimină taxele vamale pentru 74 % din importurile din UE
 • Toate taxele vamale pot fi găsite în anexele I, II și III la APE UE-SADC

 

Utilizați opțiunea de căutare a Asistentului meu pentru comerț pentru a găsi informațiile exacte privind taxele vamale și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, luând în considerare țara sa de origine și de destinație. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră

Reguli de origine

Această secțiune introduce principalele reguli de origine și procedurile privind originea din acordul comercial.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea bunuri.

Reguli de origine

Pentru a beneficia de tariful preferențial, produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite norme care dovedesc originea sa.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt prevăzute în Protocolul I privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JO L 250, 16.9.2016, p. 1924) la Acordul de parteneriat economic UE-SADC. De asemenea, vă rugăm să consultați Ghidul privind aplicarea Protocolului 1 la APE SADC-UE.

Produsul meu este originar din UE sau dintr-un stat parte la APE din SADC?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului de parteneriat economic UE-SADC, un produs trebuie să fie originar din UE sau dintr-un stat parte la APE din SADC.

Un produs este considerat originar din UE sau dintr-un stat parte la APE din SADC dacă este

 • obținute integral în UE sau într-un stat parte la APE din SADC sau
 • Fabricate în UE sau într-un stat parte la APE din SADC utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente prin respectarea normelor specifice produsului prevăzute în anexa II
  A se vedea, de asemenea, anexa 1 „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului. În plus, anexa II litera (a) prevede derogări de la normele specifice produselor pentru anumite produse.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol (de exemplu, prelucrarea sau transformarea insuficientă, regula nemodificării). Există, de asemenea, unele flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului (de exemplu, toleranța sau cumulul).

 

Exemple de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • Regula valorii adăugate — valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al produsului
 • Modificarea clasificării tarifare — procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final, de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă neoriginară (Sistemul armonizat capitolul 47)
 • Operațiuni specifice — este necesar un proces specific de producție, de exemplu filarea fibrelor pentru fire, astfel de norme fiind utilizate în principal în sectorul textilelor și al îmbrăcămintei, precum și în sectorul chimic
 • O combinație a acestor norme diferite este posibilă, diferitele norme fiind respectate alternativ sau în combinație.

 

Puteți găsi normele specifice pentru produsul dumneavoastră în cadrul Asistentului meu pentru comerț.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară care vă ajută să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • în Acordul de parteneriat economic UE-SADC, regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de norma specifică produsului până la 15 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag de materiale neoriginare maxime exprimat ca valoare menționată în regulile specifice produsului.
 • Toleranțe specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa 1 „Note introductive”
Cumul

Acordul de parteneriat economic UE-SADC prevede:

 • Cumulul bilateral, care permite ca materialele originare dintr-un stat parte la APE din SADC să fie considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs.
 • Cumulul integral, care permite ca prelucrarea sau transformarea efectuată asupra materialelor neoriginare în UE să fie luată în considerare într-un stat parte la APE din SADC (și viceversa) atunci când se evaluează dacă respectați regula specifică produsului.
 • Cumulul diagonal, care permite ca (i) materialele originare din orice stat parte la APE din SADC, din celălalt stat parte la APE din Africa, zona Caraibilor și Pacific sau dintr-o țară sau teritoriu de peste mări din UE și (ii) operațiunile sau transformările efectuate în aceste țări să fie considerate ca originare sau, respectiv, ca fiind efectuate într-un stat parte la APE din SADC sau în UE atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții, inclusiv a acordurilor de cooperare administrativă în vigoare între cele două țări din care originea este cumulată. Acest cumul nu se aplică (i) materialelor de la pozițiile SA 1604-1605 originare din Pacific și (ii) materialelor originare din Africa de Sud care nu pot fi importate în UE fără taxe vamale și fără contingente.
 • Cumululîn ceea ce privește materialele care fac obiectul tratamentului de scutire de taxevamale MFN în UE, care permite exportatorilor dintr-un stat parte la APE din SADC să ia în considerare materialele neoriginare care, la importul în UE, ar beneficia de tratament scutit de taxe vamale și de contingente în temeiul tarifelor națiunii celei mai favorizate ale UE, ca și cum ar fi originare din respectivul stat parte la APE din SADC, atunci când sunt încorporate într-un produs fabricat în țara respectivă, cu condiția să nu existe taxe antidumping sau antieludare împotriva acestui material din țara de origine
 • Cumulul în ceea ce privește materialele originare din alte țări care beneficiază de acces preferențial și fără contingente tarifare în UE, care permite ca materialele originare din țări care beneficiază de acces în UE fără taxe vamale și fără contingente să fie considerate ca fiind originare dintr-un stat parte la APE din SADC dacă sunt utilizate la fabricarea unui produs, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Acest cumul nu se aplică în prezent.
Derogări

La cererea unui stat parte la APE din SADC, ar putea fi acordată o derogare specifică, în anumite condiții, pentru a permite aplicarea unor reguli de origine mai flexibile pentru anumite produse originare din anumite țări. În prezent, nu se aplică nicio derogare specifică.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în protocol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct:

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

În Acordul de parteneriat economic UE-SADC, produsele originare trebuie să fie transportate din UE către un stat parte la APE din SADC (și viceversa) fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • adăugarea sau aplicarea de marcaje, etichete, sigilii sau orice documentație care să asigure conformitatea cu cerințele interne specifice ale țării importatoare
 • conservarea produselor în bune condiții
 • depozitare
 • divizarea transporturilor

În cazul în care există îndoieli, autoritățile vamale pot solicita declarantului să furnizeze dovezi de conformitate, care pot fi furnizate prin orice mijloace, inclusiv prin documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele, sau dovezi factuale sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor sau orice alte dovezi legate de mărfurile în sine.

Restituirea taxelor

Rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial este permisă în temeiul Acordului de parteneriat economic UE-SADC.

Proceduri de determinare a originii

Procedurile privind originea legate de solicitarea unui tarif preferențial și de verificarea de către autoritățile vamale sunt prevăzute în titlul IV privind dovada originii și în titlul V privind acordurile de cooperare administrativă.

Cum se solicită un tarif preferențial?

Pentru a beneficia de tratament preferențial, trebuie să prezentați dovada originii

Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1
 • un model de certificat EUR.1 este inclus în anexa III și oferă instrucțiuni de completare a acestuia.
 • Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză.
Declarația de origine (declarația pe propria răspundere a exportatorului)

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau dintr-un stat parte la APE din SADC prin furnizarea unei declarații de origine. Acesta poate fi realizat de

 • un exportator autorizat sau
 • de către orice exportator, cu condiția ca valoarea totală a transportului să nu depășească 6,000 EUR

 

Exportatori autorizați

Autoritățile vamale ale țării exportatoare pot autoriza orice exportator care efectuează frecvent transporturi de produse reglementate de prezentul acord să întocmească declarații de origine, indiferent de valoarea produselor în cauză.

Un exportator care solicită o astfel de autorizație trebuie să furnizeze autorităților vamale toate garanțiile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor, precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

Autoritățile vamale pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de abuz.

 

Ce ar trebui să conțină declarația de origine?

 • pentru a întocmi o declarație de origine, exportatorul ar trebui să taie, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe nota de livrare sau pe orice alt document comercial:„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”
 • Textul declarației de origine poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale UE și poate fi găsit în anexa IV. Contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră pentru a afla care sunt cerințele suplimentare pe care le-ar putea avea.
 • trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință, cu condiția să prezentați autorităților vamale un angajament scris prin care să acceptați responsabilitatea deplină pentru orice declarație care vă identifică.

Depunere

 • o declarație de origine poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca aceasta să fie prezentată în țara importatoare în termen de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă.
 • atunci când completați o declarație de origine, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Acordul de parteneriat economic UE-SADC se bazează pe următoarele principii:

 • verificarea se bazează pe cooperarea administrativă dintre autoritățile vamale ale părții importatoare și cele ale părții exportatoare.
 • controalele privind originea produselor se efectuează de către autoritățile vamale locale — vizitele părții importatoare la exportator nu sunt permise

Autoritățile părții exportatoare stabilesc originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • aflați care sunt cerințele tehnice, normele și procedurile pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a putea fi importate în Uniunea Europeană
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în baza de date My Trade Assistant

Cerințe de sănătate și siguranță SPS

Documente și proceduri de vămuire

Pentru o descriere a modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și norme referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru a importa în Uniunea Europeană.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul internet al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

APE include un protocol bilateral între UE și Africa de Sud privind protecția indicațiilor geografice și comerțul cu vinuri și băuturi spirtoase.

 • UE protejează peste 100 de denumiri sud-africane, cum ar fi Rooibos, faimoasa perfuzie din Africa de Sud și numeroase denumiri de vinuri precum Stellenbosch și Paarl
 • Africa de Sud protejează peste 250 de denumiri din UE răspândite pe categorii de produse alimentare, vinuri și băuturi spirtoase

Aceasta înseamnă, de exemplu, că un producător dintr-o altă țară decât Africa de Sud nu poate comercializa un ceai prelucrat dintr-o plantă de pe teritoriul său sub denumirea de Rooibos, care are o importanță simbolică. Același lucru este valabil și pentru denumirile tradiționale de produse din UE.

Comerțul cu servicii

Achizițiile publice

Investiții

Alte domenii

Concurența

 • UE a oprit subvențiile la export pentru toate produsele exportate către țările părți la APE din SADC
 • UE a redus la minimum măsurile cu efecte de denaturare a producției și a comerțului
 • dacă industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permit declanșarea unor măsuri de protejare a sectoarelor industriale și a industriilor incipiente.

Soluționarea litigiilor

În cadrul APE cu SADC, litigiile sunt soluționate prin consultare sau mediere și, în cele din urmă, prin arbitraj. În urma unui proces de arbitraj, partea pârâtă ia toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii. În caz de nerespectare, cealaltă parte are dreptul la despăgubiri sau i se permite să ia toate măsurile adecvate, cum ar fi creșterea taxelor.

Dezvoltarea durabilă

APE cu SADC se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute în Acordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță. Astfel, acordul conține câteva dintre cele mai puternice cuvinte privind drepturile și dezvoltarea durabilă disponibile în acordurile UE.

 • „clauza de neexecutare” înseamnă că se pot lua „măsuri adecvate” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) în cazul în care oricare dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • instituțiile APE comune sunt însărcinate cu monitorizarea și evaluarea impactului punerii în aplicare a APE asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, societatea civilă și membrii parlamentului au un rol clar.

Integrare regională

APE cu SADC se referă atât la comerțul dintre țările părți la APE din SADC, cât și la comerțul cu UE.

 • regulile de origine ale APE din SADC sprijină dezvoltarea unor noi lanțuri valorice în regiune. Dispozițiile privind cumularea permit aplicarea unor tarife reduse la frontiera UE pentru fructele recoltate într-o țară din regiune și apoi conservate și conservate în alta. Acest tip de reguli de origine flexibile sunt în beneficiul întreprinderilor din sectorul agroalimentar, al pescuitului și al industriei.
 • APE cu SADC armonizează tarifele Uniunii vamale sud-africane impuse importurilor originare din UE și, prin urmare, îmbunătățește funcționarea uniunii vamale. Astfel, APE cu SADC consolidează integrarea regională
 • fiecare stat parte la APE din SADC a convenit ca orice avantaj pe care l-a acordat UE să fie extins și la celelalte state părți la APE din SADC.

Consolidarea capacităților și a asistenței tehnice

UE oferă asistență tehnică pentru ajutorul pentru comerț. Acest lucru ajută țările să își adapteze procedurile vamale și să reducă formalitățile administrative. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă mai puțină atenție atunci când vă confruntați cu vămile.

Linkuri și documente utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante