APE – Africa Centrală

APE UE-Africa Centrală facilitează investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din UE și Camerun, precum și stimularea dezvoltării în Africa Centrală. Aflați cum poate fi benefic acordul de parteneriat economic dintre UE și Camerun.

Pe scurt

Negocierile pentru un APE cuprinzător cu întreaga regiune a Africii Centrale au fost lansate în 2003. Până în prezent, a intrat în vigoare un APE între UE și Camerun, care constituie un pas înainte către încheierea unui acord regional complet.

Acordul a oferit Camerunului un acces liber fără precedent la piața UE pentru toate produsele sale. Printre acestea se numără bananele, aluminiul, produsele prelucrate din cacao, placajul și alte produse agricole proaspete și transformate. La rândul său, UE a beneficiat de o liberalizare treptată a produselor sale pe piața cameruneză de la 4 august 2016.

Țări beneficiare

 • În prezent, Camerunul este singura țară din Africa Centrală care pune în aplicare APE.
 • Gabonul și Congo (Brazzaville) nu au semnat încă Acordul de parteneriat economic. Congo efectuează schimburi comerciale cu UE în cadrul SGP al UE, în timp ce Gabonul, ca țară cu venituri medii-superioare conform clasificării Băncii Mondiale, nu mai este eligibil pentru sistemul SGP începând cu 1 ianuarie 2014.
 • Ciadul, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, São Tomé și Principe și Guineea Ecuatorială sunt țări cel mai puțin dezvoltate, astfel încât acestea beneficiază de acces UE fără taxe vamale și fără contingente în cadrul sistemului EBA al UE.
 • UE și organizațiile regionale din Africa Centrală (CEMAC și ECCAS) studiază posibilitatea de a ajunge la un acord de parteneriat economic cuprinzător prin intermediul acordului preliminar utilizat deja de Camerun.

Dispoziții asimetrice în favoarea Africii Centrale

Ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare dintre părți, APE prevede dispoziții privind asimetriile în favoarea Camerunului, cum ar fi excluderea produselor sensibile de la liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile și garanții și măsuri speciale pentru anumite piețe și industrii agricole sensibile.

 • Deși piețele UE sunt deschise imediat și complet, Camerunul are la dispoziție 15 ani pentru a fi deschis importurilor din UE. În plus, producătorii a 20 % din bunurile cele mai sensibile vor beneficia de o protecție permanentă împotriva concurenței.

Tarife

 • UE acordă taxe vamale zero și contingente zero importurilor provenind din Camerun. Accesul la piața UE este permanent, deplin și gratuit pentru toate produsele.
 • Camerun elimină treptat taxele vamale pentru 80 % din mărfuri, pe o perioadă de 15 ani. Produsele sensibile, inclusiv cele mai multe tipuri de carne, vinuri și băuturi spirtoase, malț, produse lactate, făină, anumite legume, lemn și produse din lemn, îmbrăcăminte și textile uzate, vopsele și anvelope uzate sunt complet excluse de la liberalizare.
 • Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu comercial pentru a găsi informațiile exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, ținând seama de țara de origine și de destinație. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Mai jos sunt disponibile informații generale cu privire la regulile de origine.

În prezent, sunt în curs de negociere reguli de origine noi, îmbunătățite, care vor fi anexate la APE cât mai curând posibil.

Între timp, Camerunul beneficiază de pe urma APE general îmbunătățit regulile de origine (link), incluse în Regulamentul 2016/1076 al Consiliului (ex 1528/2007) privind accesul pe piața UE.

Toleranță

Toleranțele incluse în APE sunt mai permisive decât cele obișnuite. Acestea se ridică la 15 % din prețul franco fabrică al produsului final, în loc de 10 % prevăzute în majoritatea acordurilor UE. Pentru textile și îmbrăcăminte, se aplică toleranțe specifice.

Cumulul

APE UE-Africa Centrală include următoarele tipuri de cumul:

 • Cumulul bilateral cu UE.
 • Cumulul diagonal și cumulul integral cu TTPM și cu țările ACP, în anumite condiții.
 • Cumulul cu țările în curs de dezvoltare învecinate, în anumite condiții.

Transport direct

Dovada transportului direct trebuie prezentată autorităților vamale din țara importatoare.

Drawback al taxelor vamale

Restituirea poate fi solicitată pentru taxa plătită pentru materialele care au fost anterior importate pentru prelucrare ulterioară și apoi exportate către o țară care a semnat un APE cu UE.

Condițiile navelor

Peștele capturat în marea liberă și în zonele economice exclusive ale Camerunului poate fi considerat ca fiind originar din Camerun numai atunci când este capturat de nave care îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se referă la locul de înmatriculare a unei nave, la pavilionul sub care aceasta „navighează” și la proprietarul acesteia.

Nu există nicio cerință specifică privind cetățenia echipajului, a comandanților sau a ofițerilor. Aceste cerințe, care figurau în Acordul inițial de la Cotonou, au fost eliminate pentru a facilita conferirea originii peștelui capturat de țările APE.

Reguli de origine specifice produsului

 • Verificați regulile de origine specifice produsului dumneavoastră prin intermediul asistentului meu comercial

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile [link] pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării de origine în baza de date a asistentului meu comercial.

Cerințe sanitare și de siguranță SPS

Documente și proceduri de vămuire

 Dovezi de origine

 • Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să fiți în măsură să dovediți autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le pot impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de taxe vamale preferențiale, produsele originare din Camerun trebuie să fie însoțite de o dovadă a originii. Dovada originii rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi:
  • Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să poată prezenta, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe ale protocolului privind regulile de origine.
  • o declarație pe factură – eliberată de orice exportator, pentru transporturile cu o valoare mai mică sau egală cu 6,000 EUR, sau de exportatorii autorizați, pentru transporturile de orice valoare. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit (ă) să prezentați documente care dovedesc caracterul originar al produselor dumneavoastră.

Alte documente

 • Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire [link] necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investiții

Altele (concurență, comerț și dezvoltare durabilă)

Medierea și arbitrajul

Regulamentul de procedură pentru mediere și arbitraj, precum și codul de conduită pentru arbitri au fost adoptate recent, prin Decizia 2019/1954 a Consiliului.

Concurența

 • Din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către toate țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile care denaturează producția și comerțul
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permite Camerunului să declanșeze măsuri pentru a proteja sectoarele sensibile.

Cooperarea pentru dezvoltare

Pentru a putea beneficia pe deplin de preferințele comerciale ale APE, acordul are, de asemenea, o componentă de cooperare. Principalele domenii prioritare ale cooperării pentru dezvoltare identificate de UE și Camerun sunt:

 • Dezvoltarea infrastructurii regionale de bază;
 • Agricultură și securitate alimentară;
 • Industria, diversificarea și competitivitatea economiilor;
 • Consolidarea integrării regionale;
 • Îmbunătățirea mediului de afaceri;
 • Sprijinirea punerii în aplicare a normelor comerciale.

Dezvoltarea durabilă

APE se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute înAcordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță. APE conțin astfel unele dintre cele mai puternice limbi privind drepturile și dezvoltarea durabilă disponibile în acordurile UE.

 • „Clauza de neexecutare” înseamnă că „măsurile corespunzătoare” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) pot fi luate în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • Comitetul mixt APE are sarcina de a monitoriza și de a evalua impactul punerii în aplicare asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, societatea civilă și membrii parlamentului au un rol clar.

Linkuri și documente utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante