APE – Africa de Est și de Sud

APE UE-AES facilitează investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în Africa de Est și de Sud. Aflați cum acordurile de parteneriat economic (APE) ale UE cu 5 de state africane pot aduce beneficii comerțului dumneavoastră.

Pe scurt

Acordul interimar de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Africa de Est și de Sud (APE UE-AES) a fost semnat de Mauritius, Seychelles, Zimbabwe și Madagascar în august 2009 și a fost aplicat cu titlu provizoriu în mai 2012. În ianuarie 2013, Parlamentul European a aprobat acordul. Comorele au semnat acordul în iulie 2017 și au început să îl aplice în februarie 2019.

APE UE-AES include:

 • eliminarea tuturor taxelor și contingentelor UE pentru importurile din statele AES;
 • deschiderea treptată a piețelor AES pentru exporturile UE;
 • dispoziții detaliate privind regulile de origine, pescuitul și protecția comercială;
 • cooperarea privind barierele tehnice în calea comerțului, precum și standardele privind sănătatea animalelor și a plantelor;
 • normele privind cooperarea pentru dezvoltare;
 • mecanisme de soluționare a litigiilor.

Cele cinci țări care aplică deja acordul și-au declarat disponibilitatea de a trece de la comerțul cu mărfuri la un acord mai cuprinzător. La 2 octombrie 2019, au fost lansate negocieri în vederea extinderii domeniului de aplicare al APE pentru a include comerțul cu servicii, investițiile, dezvoltarea durabilă și concurența. În plus, părțile au convenit asupra unui pachet de modernizare a regulilor de origine pentru acest APE.

Țări beneficiare

 • Comore
 • Madagascar
 • Mauritius
 • Seychelles
 • Zimbabwe
 • Acordul rămâne deschis și altor țări din regiune.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor AES

APE UE-AES prevede dispoziții privind asimetriile în favoarea țărilor AES, cum ar fi excluderea produselor sensibile de la liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile și garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și protecția industriei incipiente.

 • În timp ce piețele UE au fost deschise imediat și complet, statele AES își deschid parțial piețele pentru importurile din UE, ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare.

Tarife

UE acordă acces scutit de taxe vamale și contingente în proporție de 100 % pentru toate importurile care provin din țările AES. Accesul la piața UE este permanent, complet și gratuit pentru toate produsele.

Țările AES elimină parțial taxele, în conformitate cu calendarele lor individuale anexate la APE interimar, după cum urmează:

 • Madagascar liberalizează 81 % din importurile UE;
 • Mauritius 96 %;
 • Seychelles 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Produsele sensibile pot fi excluse în totalitate de la liberalizare. Principalele excluderi de la liberalizare includ:

 • Madagascar: carne, lapte și brânză, pescuit, legume, cereale, uleiuri și grăsimi, preparate comestibile, zahăr, cacao, băuturi, tutun, produse chimice, plastic și articole din hârtie, textile, articole din metal, mobilă;
 • Mauritius: animale vii și carne, produse comestibile de origine animală, grăsimi, preparate și băuturi comestibile, produse chimice, materiale plastice și articole din cauciuc din piele și piei cu blană, oțel siderurgic și produse electronice de consum;
 • Seychelles: carne, pescuit, băuturi, tutun, articole din piele, sticlă și produse ceramice și vehicule;
 • Zimbabwe: produse de origine animală, cereale, băuturi, hârtie, materiale plastice și cauciuc, textile și îmbrăcăminte, încălțăminte, sticlă și ceramică, produse electronice de consum și vehicule.

Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu pentru a găsi informații exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, luând în considerare țara de origine și de destinație a acestuia. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

 

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în baza de date a asistentului meu comercial.

Cerințe în materie de sănătate și siguranță SPU

Documente și proceduri de vămuire

Dovezi de origine

Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să puteți dovedi autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le-ar putea impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Pentru a beneficia de taxe preferențiale, produsele originare din țările AES trebuie să fie însoțite de o dovadă de origine. Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi:

 1. un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe prevăzute în Protocolul privind regulile de origine.
 2. o declarație pe factură – emisă de orice exportator, pentru transporturi cu o valoare mai mică sau egală cu 6,000 EUR, sau de exportatori autorizați, pentru transporturi de orice valoare. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte condiții prevăzute în Protocolul privind regulile de origine.

Alte documente

Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investițiile

Altele (concurență, CDD)

Concurență

 • Din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile prin care producția și denaturarea comerțului
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permite declanșarea unor măsuri de protecție a sectoarelor industriale și a industriilor incipiente.

Dezvoltarea durabilă

APE UE-AES se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute înAcordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță.

 • „Clauza de neexecutare” înseamnă că „măsurile corespunzătoare” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) pot fi luate în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • Instituțiile comune APE au sarcina de a monitoriza și evalua impactul punerii în aplicare a APE asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, există un rol clar pentru societatea civilă și membrii parlamentului.

Integrare regională

APE contribuie la pregătirea țărilor AES pentru punerea în aplicare a zonei continentale africane de liber schimb (AfCFTA) în cadrul Uniunii Africane, constituind astfel un element de bază pentru integrarea economică regională.

Cooperarea pentru dezvoltare, consolidarea capacităților și asistența tehnică

 • UE este pregătită să ofere sprijin, care va fi finanțat prin intermediul instrumentelor existente, în special bugetul UE pentru dezvoltare și Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul ajutorului pentru comerț.
 • La cererea celor cinci țări AES, Uniunea Europeană a convenit deja să ofere asistență financiară pentru instituirea unui mecanism de coordonare APE. Scopul său este de a asigura o coordonare și un sprijin tehnic adecvate pentru cele cinci țări AES, permițându-le să se implice efectiv în procesul de negociere. Mecanismul de coordonare a contribuit deja, față de AES, la pregătirea fazei de definire a sferei negocierilor viitoare.

Linkuri și documente utile

 • Asistentulmeu comercial – tot ceea ce trebuie să știți pentru exporturile/importurile dumneavoastră specifice din/către UE
 • A se vedea textul integral al APE UE-AES
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante