APE – Africa de Vest

APE UE-Africa de Vest facilitează investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în Africa de Vest. Aflați cum acordurile de parteneriat economic (APE) ale UE cu 16 de state din Africa de Vest pot aduce beneficii comerțului dumneavoastră.

APE UE-Africa de Vest nu este încă aplicat în niciuna dintre țările din Africa de Vest – acesta va intra în vigoare cu titlu provizoriu după ce toate țările din Africa de Vest vor fi semnat și două treimi din țările din Africa de Vest ratifică acordul.

Pe scurt

UE a inițiat un acord de parteneriat economic cu 16 de state din Africa de Vest; Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest (WAEMU). Nigeria este singura țară din regiune care nu a semnat încă APE, motiv pentru care acordul nu este încă aplicat.

Acordul de parteneriat economic (APE) cu Africa de Vest acoperă mărfurile și cooperarea pentru dezvoltare. APE include, de asemenea, posibilitatea de a continua negocierile privind dezvoltarea durabilă, serviciile, investițiile și alte aspecte legate de comerț în viitor.

APE:

 • va ajuta Africa de Vest să se integreze mai bine în sistemul comercial mondial și va sprijini investițiile și creșterea economică în regiune.
 • creșterea exporturilor Africii de Vest către UE
 • să stimuleze investițiile și să contribuie la dezvoltarea capacității de producție, cu un efect pozitiv asupra ocupării forței de muncă.

Până la adoptarea APE regional complet cu Africa de Vest, acordurile de parteneriat economic „preliminar” cu Côte d’Ivoire și Ghana au intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 3 septembrie 2016 și, respectiv, la 15 decembrie 2016.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor din Africa de Vest

APE este în favoarea Africii de Vest și ține seama de diferențele actuale în ceea ce privește nivelul de dezvoltare dintre cele două regiuni. Dispozițiile privind asimetriile în favoarea țărilor din Africa de Vest includ excluderea produselor sensibile de la liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile, garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și protecția industriei incipiente.

 • În timp ce UE își deschide complet piața încă din prima zi, Africa de Vest va elimina doar parțial tarifele de import pe parcursul unei perioade de tranziție de 20 ani. În plus, producătorii a 25 % dintre cele mai sensibile bunuri vor beneficia de o protecție permanentă împotriva concurenței.

Tarife

 • Cu excepția armelor și munițiilor, UE acordă acces scutit de taxe vamale și contingente în proporție de 100 % pentru toate importurile provenite din Ghana și Côte d’Ivoire, în cadrul APE interimar. Același lucru se va aplica tuturor produselor din Africa de Vest, din prima zi de aplicare a APE regional cu Africa de Vest. Accesul pe piața UE este permanent, complet și gratuit pentru toate produsele.
 • Țările din Africa de Vest vor liberaliza importurile din UE pe o perioadă de 20 ani. În funcție de categoriile deja stabilite în Tariful extern comun al ECOWAS (CET)
  • bunurile din grupa A (bunuri sociale esențiale, bunuri de primă necesitate, produse de bază, mijloace de producție și inputuri specifice), care beneficiază în prezent de taxe de 0 sau 5 %, vor fi liberalizate la 5 ani de la aplicarea APE.
  • mărfurile din grupa B (în principal inputuri și bunuri intermediare), care beneficiază în prezent de taxe vamale de 0, 5 sau 10 %, vor fi liberalizate în termen de 10-15 ani de la aplicarea APE.
  • mărfurile din grupa C (unele bunuri de consum final), care beneficiază în prezent de taxe vamale de 5, 10 sau 20 %, vor fi liberalizate în termen de 10-20 ani de la aplicarea APE.
 • O parte semnificativă a liniilor tarifare (25 %) va fi complet exclusă de la liberalizare și va face în continuare obiectul unei taxe normale. Printre acestea se numără produsele sensibile, cum ar fi produsele agricole/pescărești și produsele de consum final sensibile.
 • În cazul în care importurile anumitor mărfuri din UE în țările din Africa de Vest cresc brusc, punând astfel în pericol piețele locale, se pot aplica măsuri de protecție, cum ar fi contingentele și taxele la import.

 

Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu pentru a găsi informații exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, luând în considerare țara de origine și de destinație a acestuia. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Mai jos sunt disponibile informații generale cu privire la regulile de origine.

Regulile de origine flexibile permit țărilor APE din Africa de Vest să exporte produse cu factori de producție din alte țări, în special în sectoare-cheie – agricultură, pescuit, textile și îmbrăcăminte. De exemplu, un produs textil poate intra în UE cu scutire de taxe vamale dacă cel puțin o etapă a producției sale – cum ar fi țeserea sau tricotarea – a avut loc într-o țară APE.

Toleranță

Toleranțele incluse în APE cu Africa de Vest sunt mai permisive decât cele obișnuite. Acestea se ridică la 15 % din prețul franco fabrică al produsului final, în loc de 10 % prevăzute în majoritatea acordurilor UE. Pentru textile și îmbrăcăminte, se aplică toleranțe specifice.

Cumul

Dispozițiile APE includ următoarele tipuri de cumul:

 • Cumulul bilateral cu UE
 • Cumulul diagonal și complet cu TTPM și țările ACP, în anumite condiții.
 • Cumulul cu țările vecine în curs de dezvoltare, în anumite condiții.

Transport direct

Dovada transportului direct trebuie adusă la autoritățile vamale ale țării importatoare.

Rambursarea drepturilor

Restituirea poate fi solicitată pentru taxele plătite pentru materialele care au fost importate anterior pentru prelucrare ulterioară și apoi exportate într-o țară care a semnat un APE cu UE.

Condiții pentru nave

Peștele capturat în marea liberă și în zonele economice exclusive ale țărilor APE din Africa de Vest poate fi considerat ca fiind originar dintr-o țară APE numai atunci când este capturat de nave care îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se referă la locul de înmatriculare a unei nave, la pavilionul sub care navighează și la proprietatea acesteia.

Nu există nicio cerință specifică privind naționalitatea echipajului, a comandanților sau a ofițerilor. Aceste cerințe, care figurau în Acordul inițial de la Cotonou, au fost eliminate pentru a facilita acordarea originii pentru peștele capturat de țările APE.

Reguli de origine specifice produsului

 

Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu pentru a găsi normele aplicabile produsului dumneavoastră specific.

Derogări

La cererea unei țări APE, ar putea fi acordată o derogare, în anumite condiții, pentru a permite aplicarea unor reguli de origine mai flexibile pentru anumite produse originare din anumite țări.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în baza de date a asistentului meu comercial.

Cerințe în materie de sănătate și siguranță SPU

Documente și proceduri de vămuire

 Dovezi de origine

 • Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să puteți dovedi autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le-ar putea impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de taxe preferențiale, produsele originare din țările APE din Africa de Vest trebuie să fie însoțite de o dovadă de origine. Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi:
  • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte condiții prevăzute în Protocolul privind regulile de origine.
  • o declarație pe factură – emisă de orice exportator, pentru transporturi cu o valoare mai mică sau egală cu 6,000 EUR, sau de exportatori autorizați, pentru transporturi de orice valoare. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte condiții prevăzute în Protocolul privind regulile de origine.

Alte documente

 • Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire [link] necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investițiile

Altele

Concurență

 • Din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile prin care producția și denaturarea comerțului
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permit declanșarea unor măsuri de protejare a sectoarelor industriale și a industriilor incipiente.

Dezvoltarea durabilă

APE cu Africa de Vest se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute înAcordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță. Acordul conține astfel unele dintre cele mai puternice formulări privind drepturile și dezvoltarea durabilă disponibile în acordurile UE.

 • „Clauza de neexecutare” înseamnă că „măsurile corespunzătoare” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) pot fi luate în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • Instituțiile comune APE au sarcina de a monitoriza și evalua impactul punerii în aplicare a APE asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, există un rol clar pentru societatea civilă și membrii parlamentului.

Integrare regională

APE cu Africa de Vest se referă atât la comerțul dintre țările din Africa de Vest, cât și la comerțul cu UE. Este primul parteneriat economic care reunește nu numai cele 16 de țări din regiune, ci și cele două organizații regionale ale acestora: Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană (UEMOA).

 • Oferta de acces pe piața Africii de Vest pentru UE este pe deplin aliniată la Tariful extern comun (CET) al ECOWAS, care pune bazele unei uniuni vamale ECOWAS. Punerea în aplicare a APE și a CET ECOWAS merg mână în mână și se consolidează reciproc.
 • APE include dispoziții importante pentru facilitarea și eficientizarea procedurilor vamale și prevede că țările din Africa de Vest își vor acorda reciproc cel puțin același tratament ca cel pe care îl acordă UE.

Consolidarea capacităților și a asistenței tehnice

UE oferă asistență tehnică pentru comerț. Acest lucru ajută țările să își adapteze procedurile vamale și să reducă birocrația. Pentru dumneavoastră, aceasta înseamnă mai puțină discernământ în relațiile cu autoritățile vamale.

De exemplu, UE oferă sprijin financiar și tehnic pentru a ajuta fermierii din Africa de Vest să respecte standardele sanitare și fitosanitare (SPS) ale UE. De asemenea, UE trimite adesea o echipă de experți din cadrul Direcției pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație pentru a formula recomandări cu privire la modul de soluționare a problemelor legate de export.

Linkuri și documente utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante