Termen din glosar:

Nemanipulare

Dispoziție în cadrul regimurilor comerciale preferențiale referitoare la transportul mărfurilor originare de pe teritoriul unei părți către alta. În cazul în care, din orice motiv, mărfurile tranzitează sau se opresc într-o țară care nu este nici țara parteneră, nici țara UE, dispoziția permite divizarea transporturilor într-o țară terță și a altor operațiuni, cu condiția ca mărfurile să rămână sub supraveghere vamală în țara de tranzit.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante