Termin ze słowniczka:

Niemanipulacja

Postanowienie w ramach uzgodnień preferencyjnych związane z transportem towarów pochodzących z terytorium jednej strony na terytorium drugiej strony. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu towary przechodzą przez kraj, który nie jest ani krajem partnerskim, ani państwem UE, lub zatrzymają się w tym państwie, przepis zezwala na podział przesyłek w państwie trzecim i niektóre inne operacje, pod warunkiem że towary pozostają pod dozorem celnym w kraju tranzytu.

Udostępnij tę stronę: