Term uit de woordenlijst:

Niet-manipulatie

Bepaling in het kader van preferentiële handelsregelingen in verband met het vervoer van goederen van oorsprong van het grondgebied van een partij naar het grondgebied van een andere partij. Indien de goederen om welke reden dan ook passeren of stoppen in een land dat noch het partnerland noch een EU-land is, is het op grond van de bepaling mogelijk zendingen in een derde land te splitsen en andere handelingen te verrichten, op voorwaarde dat de goederen in het land van doorvoer onder douanetoezicht blijven.

Deze pagina delen:

Snelle links