Téarma gluaise:

Neamh-dhlisteanú

Foráil faoi shocruithe fabhracha trádála a bhaineann le hearraí tionscnaimh a iompar ó chríoch páirtí amháin go críoch páirtí eile. Más rud é, ar chúis ar bith, go dtéann na hearraí trí thír nach í an tír chomhpháirtíochta ná tír de chuid an AE í, nó go stopann siad sa tír sin, ceadaítear san fhoráil coinsíneachtaí i dtríú tír a roinnt agus roinnt oibríochtaí eile ar choinníoll go bhfanann na hearraí faoi mhaoirseacht chustaim sa tír idirthurais.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa