Pojem v slovníku:

Nemanipulácia

Ustanovenia v rámci preferenčných obchodných dojednaní týkajúcich sa prepravy pôvodného tovaru z územia jednej strany na územie druhej strany. Ak tovar z akéhokoľvek dôvodu prechádza alebo zastáva v krajine, ktorá nie je ani partnerskou krajinou, ani krajinou EÚ, toto ustanovenie umožňuje rozdelenie zásielok v tretej krajine a niektoré iné operácie za predpokladu, že tovar zostane v krajine tranzitu pod colným dohľadom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy