Term i ordlistan:

Ingen manipulering

Bestämmelse i förmånshandelsordning avseende transport av ursprungsvaror från en parts territorium till ett annat. Om varorna av någon anledning passerar eller stannar i ett land som varken är partnerlandet eller ett EU-land, medger bestämmelsen att sändningar delas upp i ett tredjeland och vissa andra förfaranden, förutsatt att varorna förblir under tullövervakning i transitlandet.

Dela sidan:

Genvägar