Term fra ordlisten:

Ikke-manipulation

Levering i henhold til præferencehandelsordninger i forbindelse med transport af varer med oprindelsesstatus fra en parts område til et andet. Hvis varerne af en eller anden grund passerer gennem eller stoppes i et land, der hverken er partnerlandet eller et EU-land, giver bestemmelsen mulighed for at opdele sendinger i et tredjeland og andre transaktioner, forudsat at varerne forbliver under toldtilsyn i transitlandet.

Del denne side:

Genveje