Terminu tal-glossarju:

Nonmanipulazzjoni

Dispożizzjoni fl-ambitu tal-arranġamenti kummerċjali preferenzjali relatati mat-trasport ta’ oġġetti oriġinarji mit-territorju ta’ parti għal ieħor. Jekk, għal kwalunkwe raġuni, il-merkanzija tgħaddi jew tieqaf f’pajjiż li la huwa l-pajjiż sieħeb u lanqas pajjiż tal-UE, id-dispożizzjoni tippermetti l-qsim ta’ kunsinni f’pajjiż terz u xi operazzjonijiet oħra dment li l-oġġetti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali fil-pajjiż ta’ tranżitu.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr