Sõnastiku mõiste:

Mittemuutmine

Kaubavahetuse sooduskorra kohaldamine, mis on seotud päritolustaatusega kaupade veoga ühe lepinguosalise territooriumilt teise lepinguosalise territooriumile. Kui kaup mis tahes põhjusel läbib või peatub riigis, mis ei ole partnerriik ega ELi riik, võimaldab säte saadetiste osadeks jagamist kolmandas riigis ja mõningaid muid toiminguid tingimusel, et kaup jääb transiidiriigis tollijärelevalve alla.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid