Žodynėlio terminas:

Nemanipuliavimas

Nuostatos pagal lengvatinius prekybos susitarimus, susijusios su kilmės statusą turinčių prekių vežimu iš vienos šalies teritorijos į kitą. Jeigu dėl kokios nors priežasties prekės gabenamos per šalį, kuri nėra nei šalis partnerė, nei ES šalis, arba joje sustoja, pagal šią nuostatą leidžiama skaidyti siuntas trečiojoje šalyje ir atlikti kai kurias kitas operacijas su sąlyga, kad prekes prižiūri tranzito šalies muitinė.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos