Речник на термините:

Липса на манипулация

Разпоредби по преференциални търговски споразумения, свързани с превоза на стоки с произход, който се извършва от територията на една от страните до друга територия. Ако по някаква причина стоките преминават или спират в държава, която не е нито партньорска държава, нито държава от ЕС, разпоредбата позволява разделяне на пратките в трета държава и някои други операции, при условие че стоките остават под митнически надзор в държавата на транзит.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки