Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Липса на манипулация

Разпоредби в рамките на преференциалните търговски режими, свързани с превоза на стоки с произход от територията на едната страна до друга. Ако по някаква причина стоките преминават през или спират в държава, която не е нито партньорската държава, нито държава от ЕС, разпоредбата дава възможност за разделяне на пратки в трета държава и за някои други операции, при условие че стоките остават под митнически надзор в страната на транзита.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки