Termen din glosar:

Exportator

În cadrul acordurilor comerciale preferențiale, prin „exportator” se înțelege o persoană sau o societate situată într-una din țările care fac parte din acest regim comercial preferențial, care, în conformitate cu cerințele prevăzute de actele cu putere de lege și normele administrative din țara respectivă, vinde produsul originar.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante