Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Žodynėlio terminas:

Eksportuotojas

Pagal lengvatinės prekybos susitarimus eksportuotojas – vienoje iš šalių, kurioms taikomas lengvatinės prekybos susitarimas, esantis asmuo arba įmonė, kurie pagal tos šalies įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus parduoda kilmės statusą turintį produktą.

Share this page:

Sparčiosios nuorodos