Žodynėlio terminas:

Eksportuotojas

Pagal lengvatinės prekybos susitarimus eksportuotojas – vienoje iš šalių, kurioms taikomas lengvatinės prekybos susitarimas, esantis asmuo arba įmonė, kurie pagal tos šalies įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus parduoda kilmės statusą turintį produktą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos