Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Eksportētājs

Preferenciālā tirdzniecības režīma ietvaros eksportētājs ir persona vai uzņēmums, kas atrodas kādā no valstīm, kuras ir šā preferenciālā tirdzniecības režīma dalībnieces, un kas saskaņā ar minētās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pārdod noteiktas izcelsmes produktu.

Share this page:

Tiešās saites