Sõnastiku mõiste:

Eksportija

Kaubanduse sooduskorra raames on eksportija isik või äriühing, kes asub sooduskorraga liitunud riigis ja kes müüb päritolustaatusega toodet vastavalt selle riigi õigusnormides sätestatud nõuetele.

Jagage seda lehte: