Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Sõnastiku mõiste:

Eksportija

Kaubanduse sooduskorra raames on eksportija isik või äriühing, kes asub sooduskorraga liitunud riigis ja kes müüb päritolustaatusega toodet vastavalt selle riigi õigusnormides sätestatud nõuetele.

Share this page:

Kiirlingid