Term uit de woordenlijst:

Exporteur

In het kader van de preferentiële handelsregelingen wordt onder „exporteur” verstaan een persoon of onderneming die gelegen is in een van de landen die deel uitmaken van die preferentiële handelsregeling en die overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van dat land het product van oorsprong verkoopt.

Deze pagina delen:

Snelle links