Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Износител

В рамките на преференциалните търговски договорености „износител“ означава лице или дружество, намиращо се в една от страните, които са част от този преференциален търговски режим, който продава продукта с произход съгласно изискванията на законовите и подзаконови актове на тази държава.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки