Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Износител

В рамките на преференциалните търговски договорености „износител“ означава лице или дружество, намиращо се в една от страните, които са част от този преференциален търговски режим, който продава продукта с произход съгласно изискванията на законовите и подзаконови актове на тази държава.

Share this page:

Бързи връзки