Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Vývozca

V rámci preferenčných obchodných opatrení je vývozca osoba alebo spoločnosť nachádzajúca sa v jednej z krajín, ktoré sú súčasťou tejto preferenčnej obchodnej dohody a ktorá v súlade s požiadavkami stanovenými v zákonoch a iných právnych predpisoch tejto krajiny predáva pôvodný výrobok.

Share this page:

Rýchle odkazy