Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Terminu tal-glossarju:

Esportatur

Fil-qafas ta’ arranġamenti ta’ kummerċ preferenzjali, esportatur ifisser persuna jew kumpanija li tinsab f’wieħed mill-pajjiżi li huma parti minn dak l-arranġament kummerċjali preferenzjali, li, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-liġijiet u fir-regolamenti ta’ dak il-pajjiż, tbiegħ il-prodott oriġinarju.

Share this page:

Links ta’ malajr