Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Izraz v glosarju:

Izvoznik

V okviru preferencialnih trgovinskih režimov pomeni izvoznik osebo ali podjetje s sedežem v eni od držav, ki so del tega preferencialnega trgovinskega režima, ki prodaja izdelek s poreklom v skladu z zahtevami zakonov in drugih predpisov te države.

Share this page:

Hitre povezave