Term fra ordlisten:

Eksportør

Inden for rammerne af præferencehandelsordningerne forstås ved eksportør en person eller virksomhed, der er beliggende i et af de lande, der er en del af den pågældende præferencehandelsordning, og som i overensstemmelse med kravene i dette lands love og administrative bestemmelser sælger produktet med oprindelsesstatus.

Del denne side: