Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Téarma gluaise:

Onnmhaireoir

Faoi chuimsiú socruithe trádála fabhracha, ciallaíonn onnmhaireoir duine nó cuideachta atá lonnaithe i gceann de na tíortha atá mar chuid den socrú trádála fabhrach sin, a dhíolann an táirge tionscnaimh i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i ndlíthe agus i rialacháin na tíre sin.

Share this page:

Naisc thapa