02 august 2023

Importuri preferențiale ale UE din Ghana, însoțite de atestate de origine întocmite de exportatori înregistrați

Începând cu 20 august 2023, operatorii din UE care doresc să beneficieze de tratamentul tarifar preferențial prevăzut în Acordul de parteneriat economic UE-Ghana la importul în UE de produse originare din Ghana trebuie să prezinte o declarație pe factură întocmită, astfel cum a fost raportată de Comisia Europeană în Comunicarea 2023/C 245/06 și prevăzută la articolele 17 și 21 din Protocolul nr. 1, de către:

  • Un exportator înregistrat (REX), în conformitate cu dispozițiile relevante din legislația Ghanei; sau
  • Orice exportator pentru transporturi de mai puțin de 6,000 EUR, constând în unul sau mai multe colete.

Prin urmare, de la 20 august 2023, importurile din Ghana care au fost anterior însoțite de certificatul EUR-1 sau de declarația pe factură emisă de un exportator autorizat nu vor putea beneficia de tratamentul tarifar preferențial prevăzut în AIPE UE-Ghana.

Informații suplimentare pot fi consultate în:

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante