02 augustus 2023

Preferentiële EU-invoer uit Ghana waarvoor attesten van oorsprong zijn afgegeven door geregistreerde exporteurs

Met ingang van 20 augustus 2023 moeten EU-marktdeelnemers die in aanmerking wensen te komen voor de preferentiële tariefbehandeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Ghana bij invoer in de EU van producten van oorsprong uit Ghana, een factuurverklaring indienen die is opgesteld, zoals gerapporteerd door de Europese Commissie in haar mededeling 2023/C 245/06 en waarin is voorzien in de artikelen 17 en 21 van Protocol nr. 1, door:

  • Een geregistreerde exporteur (REX), overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Ghanese wetgeving; of
  • Een exporteur voor zendingen van minder dan 6,000 EUR die uit een of meer colli bestaan.

Daarom komt invoer uit Ghana die eerder vergezeld ging van het EUR-1-certificaat of de factuurverklaring die door een toegelaten exporteur was afgegeven, vanaf 20 augustus 2023 niet in aanmerking voor de preferentiële tariefbehandeling waarin de tussentijdse EPO tussen de EU en Ghana voorziet.

Meer informatie is te vinden in:

Deze pagina delen:

Snelle links