02 srpna 2023

Preferenční dovoz z Ghany do EU, na nějž se vztahují deklarace o původu vyhotovené registrovanými vývozci

Od 20. srpna 2023 musí hospodářské subjekty z EU, které chtějí využít preferenčního sazebního zacházení podle Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou při dovozu produktů pocházejících z Ghany do EU, předložit prohlášení na faktuře, které učinila Komise ve svém sdělení 2023/C 245/06 a v souladu s články 17 a 21 protokolu 1, a to:

  • Registrovaný vývozce (REX) v souladu s příslušnými ustanoveními ghanských právních předpisů; nebo
  • Všem vývozcům v případě zásilek nižších než 6 000 EUR sestávajících z jednoho nebo více nákladových kusů.

Od 20. srpna 2023 proto dovoz z Ghany, k němuž bylo dříve přiloženo osvědčení EUR-1 nebo prohlášení na faktuře vydané schváleným vývozcem, nebude moci využívat preferenčního sazebního zacházení stanoveného v dohodě EU-Ghana iEPA.

Bližší informace lze nalézt zde:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy