02 augusti 2023

Förmånsimport från Ghana som omfattas av ursprungsförsäkringar som upprättats av registrerade exportörer

Från och med den 20 augusti 2023 måste EU-aktörer som önskar omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Ghana vid import till EU av produkter med ursprung i Ghana lämna in en fakturadeklaration som upprättats i enlighet med Europeiska kommissionens meddelande 2023/C 245/06 och i enlighet med artiklarna 17 och 21 i protokoll 1 och som upprättats av

  • En registrerad exportör (REX), i enlighet med relevanta bestämmelser i Ghanas lagstiftning, eller
  • Alla exportörer för sändningar på mindre än 6,000 EUR som består av ett eller flera kollin.

Från och med den 20 augusti 2023 kommer därför import från Ghana som tidigare åtföljdes av ett EUR-1-intyg eller en fakturadeklaration som utfärdats av en godkänd exportör inte att kunna omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Ghana.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar