02 sierpnia 2023

Przywóz preferencyjny do UE z Ghany objęty oświadczeniami o pochodzeniu składanymi przez zarejestrowanych eksporterów

Od dnia 20 sierpnia 2023 r. podmioty gospodarcze z UE, które chcą skorzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Ghaną w odniesieniu do przywozu do UE produktów pochodzących z Ghany, muszą przedłożyć sporządzoną deklarację na fakturze, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Komisję Europejską w komunikacie 2023/C 245/06 i jak przewidziano w art. 17 i 21 protokołu 1, przez:

  • Zarejestrowanego eksportera (REX), zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawodawstwa Ghany; lub
  • Każdemu eksporterowi w przypadku przesyłek o wartości mniejszej niż 6 000 EUR składających się z jednego lub więcej opakowań.

W związku z tym od dnia 20 sierpnia 2023 r. przywóz z Ghany, któremu wcześniej towarzyszyło świadectwo EUR-1 lub deklaracja na fakturze wydana przez upoważnionego eksportera, nie będzie mógł korzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w przejściowej umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Ghaną.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: