02 Август 2023

Преференциален внос в ЕС от Гана, обхванат от изявления за произход, изготвени от регистрирани износители

Считано от 20 август 2023 г. операторите от ЕС, които желаят да се ползват от преференциалното тарифно третиране по Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Гана при внос в ЕС на продукти с произход от Гана, трябва да представят декларация върху фактура, изготвена, както е посочено от Комисията на ЕС в нейното съобщение 2023/C 245/06 и предвидено в членове 17 и 21 от протокол 1, от:

  • Регистриран износител (REX) съгласно съответните разпоредби на законодателството на Гана; или
  • Всеки износител за пратки на стойност под 6,000 EUR, състоящи се от една или повече опаковки.

Следователно, считано от 20 август 2023 г., вносът от Гана, който преди това е бил придружен от сертификат EUR-1 или декларация върху фактура, издадени от одобрен износител, няма да може да се ползва от преференциалното тарифно третиране, предвидено в временното СИП между ЕС и Гана.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки