02 avgust 2023

Preferencialni uvoz EU iz Gane, zajet v izjavah o poreklu registriranih izvoznikov

Od 20. avgusta 2023 morajo gospodarski subjekti EU, ki želijo izkoristiti preferencialno tarifno obravnavo iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano pri uvozu izdelkov s poreklom iz Gane v EU, predložiti izjavo na računu, ki jo je Komisija EU sporočila v svojem sporočilu 2023/C 245/06 ter je določena v členih 17 in 21 Protokola 1, in sicer z:

  • Registriranega izvoznika (REX) v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Gane; ali
  • Kateri koli izvoznik za pošiljke, manjše od 6 000 EUR, sestavljene iz enega ali več tovorkov.

Zato od 20. avgusta 2023 uvoz iz Gane, ki mu je bilo pred tem priloženo potrdilo EUR-1 ali izjava na računu, ki jo je izdal pooblaščeni izvoznik, ne bo mogel biti upravičen do preferencialne tarifne obravnave, določene v sporazumu iEPA med EU in Gano.

Več informacij je na voljo v:

Deli to stran:

Hitre povezave