02 august 2023

EU's præferenceimport fra Ghana omfattet af udtalelser om oprindelse, der er afgivet af registrerede eksportører

Fra den 20. august 2023 skal EU-erhvervsdrivende, der ønsker at drage fordel af præferencetoldbehandlingen i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Ghana ved import til EU af produkter med oprindelse i Ghana, indsende en fakturaerklæring, der er udfærdiget som anført af Kommissionen i dens meddelelse 2023/C 245/06 og omhandlet i artikel 17 og 21 i protokol 1, senest:

  • En registreret eksportør (REX) i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Ghanas lovgivning eller
  • Enhver eksportør for sendinger på under 6,000 EUR bestående af en eller flere pakker.

Derfor vil import fra Ghana, der tidligere var ledsaget af EUR-1-certifikatet eller fakturaerklæringen udstedt af en godkendt eksportør, fra den 20. august 2023 ikke kunne drage fordel af den præferencetoldbehandling, der er fastsat i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Ghana.

Yderligere oplysninger findes på:

Del denne side: