02 augusts 2023

ES preferenciālais imports no Ganas, uz ko attiecas reģistrēto eksportētāju paziņojumi par izcelsmi

No 2023. gada 20. augusta ES uzņēmējiem, kuri vēlas izmantot preferenciāla tarifa režīmu, kas paredzēts ES un Ganas Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā par Ganas izcelsmes ražojumu importu ES, ir jāiesniedz faktūrrēķina deklarācija, ko ES Komisija paziņojusi paziņojumā 2023/C 245/06 un kā paredzēts 1. protokola 17. un 21. pantā:

  • Reģistrētu eksportētāju (REX) saskaņā ar attiecīgajiem Ganas tiesību aktu noteikumiem; vai
  • Jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuru svars ir mazāks par EUR 6000 un kuri sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem.

Tāpēc no 2023. gada 20. augusta importam no Ganas, kam iepriekš bija pievienots sertifikāts EUR-1 vai rēķindeklarācija, ko izdevis atzītais eksportētājs, nevarēs piemērot preferenciāla tarifa režīmu, kas paredzēts ES un Gānas pagaidu EPN.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites