02 Awwissu 2023

Importazzjonijiet preferenzjali tal-UE mill-Ghana koperti minn dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini magħmula minn esportaturi rreġistrati

Mill-20 ta’ Awwissu 2023, l-operaturi tal-UE li jixtiequ jibbenefikaw mit-trattament tariffarju preferenzjali tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ghana dwar l-importazzjoni fl-UE ta’ prodotti li joriġinaw mill-Ghana, iridu jippreżentaw dikjarazzjoni fuq fattura magħmula, kif irrappurtat mill-Kummissjoni Ewropea fil-Komunikazzjoni tagħha 2023/C 245/06 u previst fl-Artikoli 17 u 21 tal-Protokoll 1, billi:

  • Esportatur irreġistrat (REX), skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-Ghana; jew
  • Kull esportatur għal kunsinni ta’ inqas minn EUR 6,000 li jikkonsistu f’pakkett wieħed jew aktar.

Għalhekk, mill-20 ta’ Awwissu 2023, l-importazzjonijiet mill-Ghana li qabel kienu akkumpanjati miċ-ċertifikat EUR-1 jew mid-dikjarazzjoni tal-fattura maħruġa minn esportatur approvat mhux se jkunu jistgħu jibbenefikaw mit-trattament tariffarju preferenzjali previst mill-iEPA bejn l-UE u l-Ghana.

Aktar informazzjoni tista’ tinsab fi:

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr