02 Αυγούστου 2023

Προτιμησιακές εισαγωγές της ΕΕ από τη Γκάνα που καλύπτονται από βεβαιώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εγγεγραμμένους εξαγωγείς

Από την 20 Αυγούστου 2023, οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ που επιθυμούν να επωφεληθούν από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γκάνας κατά την εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Γκάνας πρέπει να υποβάλουν δήλωση τιμολογίου που συντάσσεται, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 2023/C 245/06 και προβλέπεται στα άρθρα 17 και 21 του πρωτοκόλλου 1, με:

  • Εγγεγραμμένο εξαγωγέα (REX), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Γκάνας· ή
  • Κάθε εξαγωγέας για αποστολές κάτω των 6,000 EUR που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα δέματα.

Ως εκ τούτου, από την 20 Αυγούστου 2023, οι εισαγωγές από τη Γκάνα που συνοδεύονταν προηγουμένως από το πιστοποιητικό EUR-1 ή τη δήλωση τιμολογίου που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο εξαγωγέα δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που προβλέπεται στη ΣΟΕΣ ΕΕ-Γκάνας.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις