02 augusta 2023

Preferenčný dovoz EÚ z Ghany, na ktorý sa vzťahujú potvrdenia o pôvode od registrovaných vývozcov

Od 20. augusta 2023 musia hospodárske subjekty z EÚ, ktoré chcú využívať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Ghanou pri dovoze výrobkov s pôvodom v Ghane do EÚ, predložiť fakturačné vyhlásenie, ktoré vyhotovila Komisia EÚ vo svojom oznámení 2023/C 245/06 a ako sa stanovuje v článkoch 17 a 21 protokolu 1, a to:

  • Registrovaný vývozca (REX) v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Ghany; alebo
  • Akéhokoľvek vývozcu zásielok menších ako 6 000 EUR, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých balení.

Od 20. augusta 2023 preto dovoz z Ghany, ku ktorému bol predtým priložený certifikát EUR-1 alebo vyhlásenie na faktúre vydané schváleným vývozcom, nebude môcť využívať preferenčné sadzobné zaobchádzanie stanovené v DDHP medzi EÚ a Ghanou.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy