02 august 2023

Registreeritud eksportijate päritolukinnitustega hõlmatud ELi sooduskorra alusel toimuv import Ghanast

Alates 20. augustist 2023 peavad ELi ettevõtjad, kes soovivad saada kasu ELi ja Ghana majanduspartnerluslepingu kohasest tariifsest sooduskohtlemisest Ghanast pärit toodete importimisel ELi, esitama arvedeklaratsiooni, mille on esitanud Euroopa Komisjon oma teatises 2023/C 245/06 ja mis on ette nähtud protokolli nr 1 artiklitega 17 ja 21:

  • Registreeritud eksportija (REX) kooskõlas Ghana õigusaktide asjakohaste sätetega; või
  • Eksportija ühest või mitmest pakendist koosnevate saadetiste puhul, mille väärtus on alla 6 000 EUR.

Seepärast ei saa alates 20. augustist 2023 Ghanast pärit impordi suhtes, millega oli varem kaasas heakskiidetud eksportija väljastatud sertifikaat EUR-1 või arvedeklaratsioon, kohaldada ELi-Ghana vahepealses majanduspartnerluslepingus sätestatud tariifset sooduskohtlemist.

Täiendav info leitav:

Jagage seda lehte: