Ghișeul unic

Punctul unic de intrare este o echipă din cadrul departamentului comercial al Comisiei Europene, sub conducerea responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Punctul unic de intrare este primul punct de contact pentru toate părțile interesate din UE care se confruntă cu potențiale bariere în calea comerțului în țări terțe sau care constată nerespectarea normelor de durabilitate legate de comerț și dezvoltare durabilă sau a sistemului generalizat de preferințe.

Pentru a vă ajuta să vă găsiți calea, punctul unic de intrare a elaborat două formulare de plângere, unul privind accesul pe piață/barierele comerciale și unul privind aspectele legate de durabilitate – precum și ghiduri pas cu pas pentru completarea acestora.

Doriți să lansați o reclamație la punctul unic de intrare? Contactați-ne!

Punctul unic de intrare vă poate sprijini atunci când vă pregătiți plângerea – puteți contacta punctul unic de intrare direct la adresa trade-single-entry-point@ec.europa.eu Ca parte a procesului de notificare prealabilă, punctul unic de intrare vă poate ajuta să decideți dacă să lansați o reclamație și să vă îndrumați pe parcursul procesului de depunere a plângerilor, dacă este necesar.

Cum monitorizează punctul unic de intrare plângerile?

Odată primit prin intermediul formularelor de contact, punctul unic de intrare va asigura un proces simplificat de evaluare a plângerii dumneavoastră. Aceasta include o evaluare a problemei dumneavoastră de către experții relevanți din cadrul DG TRADE, în coordonare cu alte servicii ale Comisiei Europene și cu delegațiile UE, după caz. După finalizarea evaluării, punctul unic de intrare vă va contacta direct pentru a explica rezultatul și eventualele acțiuni subsecvente.

Contactați-ne

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante