Punctul unic de intrare

Ghișeul unic este o echipă din cadrul departamentului comercial al Comisiei Europene, aflată sub conducerea responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Punctul unic de intrare este primul punct de contact pentru toate părțile interesate din UE care se confruntă cu potențiale bariere în calea comerțului în țări terțe sau care constată nerespectarea normelor de durabilitate legate de comerț și dezvoltare durabilă sau de sistemul generalizat de preferințe.

Pentru a vă ajuta să vă orientați, ghișeul unic a elaborat două formulare de plângere, unul privind accesul pe piață/barierele în calea comerțului și unul privind aspecte legate de durabilitate, precum și ghiduri pas cu pas pentru completarea acestora. Pentru chestiuni legate de Instrumentul de combatere a acțiunilor coercitive și pentru a transmite informații relevante, vă rugăm să vizitați punctul unic de contact pentru instrumentul anticoercitiv.

Doriți să depuneți o plângere la ghișeul unic? Contactați-ne!

Punctul unic de intrare vă poate sprijini atunci când vă pregătiți reclamația – puteți contacta punctul unic de intrare direct la adresa trade-single-entry-point@ec.europa.eu Ca parte a procesului de notificare prealabilă, punctul unic de intrare vă poate ajuta să decideți dacă să lansați o reclamație și să vă îndrumați pe parcursul procesului de depunere a reclamației, dacă este necesar.

Cum monitorizează punctul unic de intrare plângerile?

Odată primit prin intermediul formularelor de contact, ghișeul unic va asigura un proces simplificat de evaluare a plângerii dumneavoastră. Aceasta include o evaluare a problemei dumneavoastră de către experții relevanți din cadrul DG TRADE, în coordonare cu alte servicii ale Comisiei Europene și cu delegațiile UE, după caz. După finalizarea evaluării, punctul unic de intrare vă va contacta direct pentru a explica rezultatul și eventualele acțiuni subsecvente.

Contactați-ne

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante