Regimul comercial

UE dispune de regimuri comerciale speciale în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare.

Sistemul generalizat de preferințe (SGP)

UE oferă SGP actual țărilor cu venituri mici și medii inferioare. Sistemul elimină parțial sau total taxele vamale ale UE pentru un număr mare de produse care intră pe piața UE.

Sistemul generalizat de preferințe tarifare plus (SGP +)

Sistemul SGP + este un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe. Aceasta reduce tarifele vamale la import ale UE la 0 % pentru țările vulnerabile cu venituri mici și medii inferioare care pun în aplicare 27 de convenții internaționale privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță.

Totul, cu excepția armelor (EBA)

Regimul „ Totul în afară de arme” este un regim special pentru țările cel mai puțin dezvoltate, care acordă acces fără taxe vamale și fără contingente la piața unică a UE pentru toate produsele, cu excepția armelor și a armamentului.

Acorduri de parteneriat economic (APE)

APE sunt acorduri comerciale și de dezvoltare între UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), menite să faciliteze integrarea ACP în economia mondială prin liberalizarea treptată a comerțului și îmbunătățirea cooperării în domeniul comerțului.

Alte regimuri comerciale specifice includ:

Regulamentul privind accesul pe piață (MAR)

MAR oferă acces fără taxe vamale și fără contingente pe piața UE pentru produsele originare din țările ACP care nu beneficiază de un regim EBA și care au încheiat APE care sunt în curs de ratificare.

Spațiul Economic European (SEE)

SEE reunește cele 27 de state membre ale UE și trei state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) – Islanda, Liechtenstein și Norvegia – pe piața unică a UE, garantând libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a persoanelor și a capitalurilor, precum și politici conexe unificate (concurență, transport, energie, cooperare economică și monetară).

Uniunile vamale

UE face parte din trei uniuni vamale

Uniunea vamală asigură libera circulație a mărfurilor între cele două părți ale uniunii vamale, alinierea tarifelor externe, măsuri armonizate de politică comercială, standarde comune și asistență reciprocă în domeniul vamal, precum și cooperarea în alte domenii.

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

TTPM nu fac parte din teritoriul Comunității Europene, ci sunt legate din punct de vedere constituțional de patru dintre statele membre (Danemarca, Franța și Țările de Jos).  Comunitatea Europeană acordă preferințe comerciale unilaterale tuturor produselor originare din TTPM, cu scopul de a promova dezvoltarea economică și socială a acestora, precum și de a stabili relații economice strânse între acestea și Comunitate în ansamblu.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante