Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termen din glosar:

Sistemul exportatorilor înregistrați

Sistemul de certificare a originii mărfurilor care se aplică sistemului generalizat de preferințe (SGP) al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2017. Aceasta se bazează pe un principiu al declarației de conformitate pe propria răspundere a operatorilor economici, care completează ele însele declarațiile privind originea. pentru a avea dreptul să facă un atestat de origine, operatorii economici vor trebui să fie înregistrați într-o bază de date de către autoritățile competente din țara în care își desfășoară activitatea. Operatorul economic va deveni un „exportator înregistrat”.

Conținut conex:

Sistemul REX

Share this page:

Linkuri relevante