Hakusana:

Rekisteröidyn viejän järjestelmä

Tavaroiden alkuperän varmentamisjärjestelmä, jota on sovellettu Euroopan unionin yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) 1. tammikuuta 2017 alkaen. Se perustuu periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat antavat itse vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja täyttävät niin kutsutut alkuperävakuutukset. jotta talouden toimijoilla olisi oikeus laatia alkuperävakuutus, niiden maiden toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan, joissa ne harjoittavat liiketoimintaansa. Talouden toimijasta tulee ”rekisteröity viejä”.

Asiaan liittyvä sisältö:

REX-järjestelmä

Jaa tämä sivu: