Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Pojem ve slovníčku:

Systém registrovaných vývozců

Systém osvědčování původu zboží, který platí pro systém všeobecných celních preferencí (GSP) Evropské unie od 1. ledna 2017. Je založena na zásadě vlastního prohlášení o shodě ze strany hospodářských subjektů, které vyplňují svá prohlášení o původu.Aby byly hospodářské subjekty oprávněny vyhotovovat deklaraci o původu, budou muset být zaregistrovány v databázi příslušných orgánů země, v níž provozují svou činnost. Hospodářský subjekt se stane „registrovaným vývozcem“.

Související obsah:

Systém REX

Share this page:

Rychlé odkazy