Речник на термините:

Система за регистрираните износители

Системата за удостоверяване на произхода на стоките, която се прилага по отношение на Общата система от преференции (ОСП) на Европейския съюз от 1 януари 2017 г. Тя се основава на принципа на лична декларация за съответствие от страна на икономическите оператори, които се попълват с т.нар. „декларации за произход“. за да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори ще трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на държавата, в която извършват дейността си. Икономическият оператор ще стане „регистриран износител“.

Свързано съдържание:

Система REX

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки