Όρος στο γλωσσάριο:

Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων

Το σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1 Ιανουαρίου 2017. Βασίζεται στην αρχή της υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης από τους οικονομικούς φορείς, η οποία προβαίνει σε δηλώσεις για την Origin.Προκειμένου να δικαιούται σύνταξη βεβαίωσης καταγωγής, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους. Ο οικονομικός φορέας θα καταστεί «εγγεγραμμένος εξαγωγέας».

Σχετικό περιεχόμενο:

Σύστημα ΣΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις