Glosārija termins:

Reģistrēto eksportētāju sistēma

Preču izcelsmes sertifikācijas sistēma, ko kopš 2017. gada 1. janvāra piemēro Eiropas Savienības vispārējai preferenču sistēmai (VPS). Tās pamatā ir atbilstības pašdeklarācijas princips, ko veic ekonomikas dalībnieki, kuri aizpilda tā sauktos paziņojumus par izcelsmi. Lai ekonomikas dalībnieki būtu tiesīgi sagatavot paziņojumu par izcelsmi, tiem jābūt reģistrētiem datubāzē tās valsts kompetentajām iestādēm, kurā tie veic uzņēmējdarbību. Ekonomikas dalībnieks kļūs par “reģistrētu eksportētāju”.

Saistītais saturs:

REX sistēma

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites