Term i ordlistan:

Systemet med registrerade exportörer

Systemet för attestering av varors ursprung som gäller för Europeiska unionens allmänna preferenssystem sedan den 1 januari 2017. Den bygger på principen om egenförsäkran om överensstämmelse från ekonomiska aktörer, som själva fyller i så kallade ursprungsdeklarationer. de behöriga myndigheterna i det land där de bedriver sin verksamhet måste registrera sig i en databas hos de behöriga myndigheterna i det land där de bedriver sin verksamhet. Den ekonomiska aktören kommer att bli en ”registrerad exportör”.

Relaterat innehåll:

REX-systemet

Dela sidan:

Genvägar